Založba Univerze v Ljubljani (ZUL) povezuje založniško dejavnost na članicah UL, izvaja založniško dejavnost na UL ter izdaja njene publikacije. Organizirana je kot skupna organizacijska enota. V pravnem prometu nastopa v imenu in za račun Univerze v Ljubljani ter sklepa pravne posle v skladu s pooblastili rektorja Univerze v Ljubljani. Osnova za dejavnost ZUL je založniška dejavnost na članicah UL, zato programska (vsebinska) zasnova založništva poteka na posameznih članicah UL.

Ime založbe: Založba Univerze v Ljubljani
Skrajšano ime: ZUL
Ime založbe v angleškem jeziku: University of Ljubljana Press
Skrajšano ime v angleškem jeziku: ULP
Sedež: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Vodja organizacije enote Založba UL: dr. Matevž Rudolf
E-pošta:
Telefon: 01 241 11 81

Založba UL deluje v skladu s Pravilnikom o delovanju Založbe Univerze v Ljubljani.

Delo Založbe UL usmerja svetovalni in nadzorni organ, poimenovan Svet za založništvo Založbe UL. Člane Sveta za založništvo imenuje Senat UL, in sicer po dva predstavnika članic UL za vsako raziskovalno področje. Aktualni člani Sveta za založništvo:

Predsednik Sveta za založništvo: prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc

Naravoslovje:

 • dr. Simon Širca (UL FMF)
 • dr. Barbara Modec (UL FKKT)

Tehnika:

 • dr. Sašo Tomažič (UL FE)
 • dr. Diana Gregor Svetec (UL NTF)

Medicina:

 • dr. Aljoša Bavec (UL MF)
 • dr. Anamarija Zega (UL FFA)

Biotehnika:

 • dr. Katarina Čufar (UL BF)
 • prof. dr. Modest Vengušt (UL VF)

Družboslovje:

 • dr. Mojca Marc (UL EF)
 • dr. Tanja Oblak Črnič (UL FDV)

Humanistika:

 • prof. dr. Barbara Pihler Ciglič (UL FF)
 • dr. Miran Špelič (UL TEOF)

Umetnost:

 • Tomo Stanič (UL ALUO, UL FA, UL AGRFT)
 • Ivan Florjanc (UL AG)