Datum dogodka: do

Lokacija dogodka: Različne lokacije Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16 in teren

Oznaka dogodka

  • Modra fakulteta

Izletništvo in pohodništvo sta dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjamo do pozne starosti. Poznavanje teoretičnih osnov varne hoje, pravilne hoje, izbire terena, ustrezne prehrane in hidracije, pravilne opreme, izbiranje poti in ciljev … pa je predpogoj za varno uživanje na hribovskih poteh. Udeleženci se bodo seznanili s teoretičnimi osnovami, ki jih bodo nato nadgradili na treh izletih.

Predavateljica

izr. prof. dr. Vesna Štemberger

Začetek

29.3. 2024, ob 16.00  (5. april, 12. april, 19. april – termini so predvideni za izvedbo na terenu in se bodo prilagajali vremenskim razmeram)

Način izvedbe

v živo (izvedba 29. marca je lahko na daljavo)

Obseg

20 ur

Srečanja

prvo srečanje bo potekalo na fakulteti, nato bomo izvedli tri izlete

Oblika dela

predavanja in delo na terenu (izleti oziroma pohodi)

Reference predavateljice

Vesna Štemberger je habilitirana za področje didaktike športne vzgoje in je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani nosilka predmeta Izletništvo, pohodništvo, gorništvo. V okviru predmeta redno izvaja različne izlete in pohode za študente.

Cena za udeležence

74 EUR

Prijavni obrazec