Datum dogodka: do

Lokacija dogodka: Študentsko naselje Rožna dolina, Mala kulturna dvorana, Svetčeva 9

Oznaka dogodka

  • Obštudijske dejavnosti

Problemi sedeče družbe. Kako najti ustrezno vadbo zase. Je mediteranska dieta dobra?

Ali se zavedate, da postajamo vse bolj sedeča družba? V preteklosti je bilo prav gibanje tisto, ki je človeku omogočilo preživetje, današnja družba pa ga je ravno za to prikrajšala.  

Katera je tista vadba, ki ima blagodejne učinke za zdravo telo in ni usmerjena izključno k dobremu izgledu, temveč nam bo omogočila dolgo in lagodno življenje?  Prav gibanje je namreč lahko zdravilo, če je ustrezno izbrano in vodeno. 

In kaj jesti, če ne želimo le preživeti, ampak predvsem kvalitetno živeti? Ustrezna prehrana je temelj zdravja, uspešnega staranja in temelj preventive proti kroničnim civilizacijskim boleznim. 

Na vsa zgoraj našteta vprašanja bomo poiskali odgovore skupaj z dr. Bojanom Knapom, specialistom interne medicine iz UKC, ki ima številne izkušnje tako z vrhunskimi športniki kot tudi s splošno populacijo.