Krajše usposabljanje z naslovom “Implementacija modro-zelene infrastrukture v načrtovanje in oblikovanje prostora” je namenjeno implementaciji interdisciplinarnega pristopa pri načrtovanju odprtih javnih in zelenih javnih površin v korelaciji z modro-zeleno infrastrukturo (MZI). Interdisciplinarnost usposabljanja bo zagotovljena s sodelovanjem iz različnih članic Univerze v Ljubljani, in sicer Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete in Ekonomske fakultete.

Komu je namenjeno? Udeleženci izobraževanja in usposabljanja bodo vsebinsko dopolnili svoja znanja o projektiranju, in sicer: (1) načrtovalci in oblikovalci prostora dopolnijo svoje znanje z vodarskimi vsebinami, kot so urbana vodna infrastruktura in obvladovanje padavinske vode v mestih, (2) projektanti vodne infrastrukture pa z vsebinami prostorskega načrtovanja, omejitvami v prostoru ter obvladovanjem padavinske vode z zelenimi površinami, (3) vsi se bodo ob tem soočili z investicijskim vidikom pri načrtovanju prostorskih ureditev in cilji zagotavljanja kakovosti naravnega okolja.

Datum in lokacija: 18. april 2024, vsa srečanja bodo potekala ob četrtkih z začetkom ob 13. uri in bodo trajala od 3 do 4 šolske ure. Izvajala se bodo hibridno, zato bo udeležba mogoča v živo in prek spleta.

Obseg:  25 ur, izvedba bo potekala v dveh sklopih. Prvi sklop obsega 13 ur in je skupen za vse udeležence, saj zajema splošen uvod v urbani vodni krog, zelene površine, MZI, pravni okvir in terenski ogled MZI. V drugem sklopu, ki obsega 12 ur, lahko udeleženci izbirajo med dvema moduloma: 2.a) Prostorsko in urbanistično načrtovanje MZI ter 2.b) Načrtovanje in dimenzioniranje MZI.

 Priznavanje:

  • Inženirska zbornica Slovenije (IZS): Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na tečaju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  • Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS): Člani ZAPS pridobijo 3 kreditne točke za udeležbo na 1. sklopu ter 2 kreditni točki za udeležbo na 2. sklopu.

  • Univerza v Ljubljani: potrdilo v višini 2 KT ECTS.

 

Prijava: Prijave bodo odprte do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 11. aprila 2024. Prijavite se na naslednji povezavi: https://forms.office.com/e/nXKu6LAcTK

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  • RS MVZI
  • UL
  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)