Datum dogodka: do

Lokacija dogodka: GZS, Dvorana A

Oznaka dogodka

  • UL za trajnostno družbo – ULTRA
  • Vseživljenjsko učenje in mikrodokazila

Namen dogodka je predstaviti mikrodokazila in njihov prispevek k potrebam trga in družbe. Izmenjava informacij in spodbujanje dobrih praks sta ključnega pomena, zato želimo na dogodku spodbuditi dialog med različnimi deležniki o tem, kako zastaviti in podpreti razvoj mikrodokazil.

Univerza v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije vabita na dogodek "Mikrodokazila – učinkovit odgovor na potrebe gospodarstva in družbe". Namen dogodka je predstaviti mikrodokazila in njihov doprinos k potrebam trga in družbe. Mikrodokazila so zaradi svoje fleksibilnosti in kakovosti pomembna pri zapolnjevanju vrzeli med novimi znanji in sodobnimi trajnostnimi izzivi, predstavljajo pa tudi inovativno novo orodje vseživljenjskega učenja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Podjetja bodo predstavila svoj pogled in pričakovanja o mikrodokazilih in njihove prednosti pri zagotavljanju manjkajočih kompetenc, ki jih bodo potrebovala v prihodnosti. Deležniki, ki sodelujejo pri oblikovanju sistema mikrodokazil, bodo med drugim spregovorili tudi o umeščanju teh v širši sistem izobraževanja.

Dialog, izmenjava informacij in spodbujanje dobrih praks o tem, kako zastaviti in podpreti razvoj mikrodokazil, je ključnega pomena za uspešnost uvedbe te novosti v Sloveniji.

Udeležba je brezplačna. Obvezna je prijava preko prijavnega obrazca

Program:

8:45–9:00 Prihod udeležencev

9:00–9:15 Pozdravni nagovor

mag. Marjana Majerič, izvršna direktorica GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo

prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, Prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerza v Ljubljani 

9:15–9:35 Predstavitev mikrodokazil 

Isabel Ladron Arroyo, Evropska komisija

9:35–9:50 Gospodarska zbornica Slovenije: Karierna platforma kompetence prihodosti

Andreja Sever, direktorica službe za razvoj kadrov in izobraževanje GZS

9:50–11:00 OKROGLA MIZA: Potrebe gospodarstva in okolja, kompetence danes in jutri

Darja Ferčej Temeljotov, Sandoz

Mihael Gornik, Dewesoft

Aleksandra Lepenik, ELPRO Lepenik & Co. d.o.o

Suzana Kerec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

11:00–11:30 Odmor

11:30–11:45 Univerza v Ljubljani: Predstavitev vloge mikrodokazil pri soočanju s trendi kompetenc

11:45–13:00 OKROGLA MIZA: Ureditev mikrodokazil v slovenskem sistemu

Slavica Černoša, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

Duša Marjetič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

dr. Til Rozman, Ministrstvo za javno upravo 

13:00–13:30 Razprava

13:30 Zaključek dogodka

Med dogodkom bo na voljo digitalni sistem, preko katerega boste lahko sodelujočim zastavili vprašanja. Če se vam ta porajajo že zdaj, jih lahko zapišete tudi v prijavni obrazec.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  • RS MVZI
  • UL
  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)