Datum dogodka:

Lokacija dogodka: Biotehniška fakulteta UL

Oznaka dogodka

  • Knjižnice
  • Strokovno srečanje
  • UL BF

Komisija za razvoj knjižničnega sistema Senata Univerze v Ljubljani vabi k udeležbi na strokovnem srečanju Visokošolski knjižničar na karierni poti, ki bo v sredo, 12. junija 2024, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (dvorana prof. dr. Janeza Hribarja, dekanat).

Strokovno srečanje bo priložnost za predstavitev in razpravo o karierni možnosti visokošolskih knjižničarjev v visokošolskem prostoru. Predstavljene bodo novosti v knjižnični stroki akademskega okolja.

 Uvodnemu delu, s pozdravnimi nagovori, bosta sledili vabljeni predavanji. Gostja iz Pravne fakultete Univerze v Reki, doc. dr. Dejana Golenko bo predstavila kompetence visokošolskih knjižničarjev, prof. dr. Polona Vilar in izr. prof. dr. Tanja Merčun Kariž, s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bosta predstavili razvijanje kompetenc skozi študij bibliotekarstva do kariere.

 Sledila bosta vsebinska sklopa Kompetence in položaj visokošolskega knjižničarja in Karierni razvoj visokošolskih knjižničarjev, kjer bodo najprej predstavljeni položaj visokošolskega knjižničarja, njegove kompetence, karierni razvoj, napredovanje in vrednote. Predstavitvam bo sledil daljši razpravni del.

 V zadnjem vsebinskem sklopu »Novosti v visokošolskem knjižničarstvu in akademskem okolju« bodo predstavljene novosti, ki jih knjižnice uvajajo v svoje aktivnosti in storitve.

Prijava na dogodek