Skoči na vsebino

Doktorska šola

Mentorstvo
Odličnost mentoriranja

Ena najpomembnejših sestavin uspešnega doktorskega študija je kakovostno mentoriranje. Z naslednjimi nasveti, ki so nastali po najboljših zgledih iz naše in drugih univerz, želimo prispevati k uveljavljanju najboljše prakse mentoriranja na Univerzi v Ljubljani. Nasveti bodo v pomoč mentorjem_icam pri delu, doktorandom_kam pa v pomoč pri oblikovanju pričakovanj glede mentoriranja na Univerzi v Ljubljani. Nasveti veljajo tudi za somentorja.

Za mentoriranje se bodo odločili raziskovalci in raziskovalke, ki lahko doktorandom zagotovijo potrebno znanstveno podporo, infrastrukturo in vodenje.

Mentor_ica:

-          je uveljavljen_a na področju raziskovalnega dela doktoranda_ke ali na področju, ki je s tem tesno povezano;

-          doktorandu_ki zagotavlja prostor za delo, potrebna sredstva in opremo, informacijsko infrastrukturo, vključno z internetno povezavo;

-          jamči za kakovost raziskovalnega načrta doktoranda_ke;

-          pomaga pri zagotavljanju  sredstev, potrebnih za doktorandovo_kino delo (s posredovanjem informacij o razpisih, podporo pri prijavah itn);

-          z lastnim delovanjem daje zgled za etično raziskovalno delo

-          poskrbi, da število doktorandov_k, ki jih mentorira, ne preseže s Pravilnikom za doktorski študij priporočenega števila.
 

Mentorjeva_ičina naloga je spodbujati, spremljati in ocenjevati doktorandovo_kino delo v času doktorskega usposabljanja.

Mentor_ica je :

-          redno v stiku z doktorandom_ko in natančno spremlja njegovo_njeno raziskovalno delo;

-          nudi pomoč pri razvoju in prilagoditvi raziskovalnega načrta, če je ta potrebna;

-          pomaga doktorandu_ki  umestiti raziskovanje v širši kontekst.
 

Mentor_ica pomaga pri načrtovanju dela:

-          v sodelovanju z doktorandom_ko oblikuje načrt raziskovalnega dela in usposabljanja ter načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki;

-          svetuje pri določanju načina in standardov dela na doktorski disertaciji in opozarja na že znana dejstva na področju raziskovanja;

-          zagotovi, da so doktorandove_kine obveznosti (npr. poučevanje) organizirane tako, da ne ogrožajo dokončanja doktorske disertacije v predvidenem roku;

-          je odgovoren_na za napredek in dokončanje doktorske disertacije znotraj predvidenih časovnih okvirov.


Mentor_ica skrbi za znanstveno socializacijo in spodbuja doktoranda_doktorandko s tem, da:

-          vključuje doktoranda_ko v ožjo in širšo raziskovalno skupnost (raziskovalno skupino in raziskovalne mreže) ter mu_ji posreduje svoje profesionalne in organizacijske izkušnje;

-          povezuje doktoranda_ko s kolegi_cami, ki bi mu_ji lahko pomagali_e pri raziskovanju;

-          spodbuja doktoranda_ko, da sodeluje z drugimi doktorandi;

-          spodbuja doktoranda_ko k udeležbi na konferencah;

-          doktorandu_ki svetuje glede razvoja njegovega_ nega raziskovalnega dela;

-          doktoranda_ko na splošno motivira in spodbuja njegovo_njeno znanstveno navdušenje;

-          spodbuja doktoranda_ko k zastavljanju in doseganju ambicioznih, a realnih ciljev raziskovanja in objavljanja ter promocije znanstvenih rezultatov;

-          podpira doktoranda_ko ob morebitnih profesionalnih ali osebnih težavah;

-          podpira doktoranda_ko pri načrtovanju karierne poti v akademski sferi ali zunaj nje.
 

Mentor_ica ocenjuje delo doktoranda_doktorandke:

-          vedno je prisoten_a je na predstavitvi različnih faz doktorandovega_kinega raziskovalnega dela in mu_ji po predstavitvah nudi povratno informacijo;

-          skupaj z doktorandom_ko sproti ocenjuje napredek raziskovanja in svetuje o potrebnih prilagoditvah, da raziskovalno delo sledi načrtu dela;

-          doktorandu_ki daje pravočasne in celovite odzive glede napredka raziskovalnega dela.


Mentor_ica pomaga doktorandu_ki pri objavljanju rezultatov raziskovalnega dela:

-          opozori doktoranda_ko na možnosti za objavo in mu_ji pomaga pri pripravi objav;

-          je soodgovoren_na ne le za doktorandovo_kino doktorsko disertacijo, temveč tudi za članke in izvlečke, ki izhajajo iz njegovega_njenega raziskovalnega dela,

-          zagotovi navedbo virov financiranja ter afiliacije Univerze v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani.


Mentor_ica pomaga doktorandu_ki pri prenosu raziskovalnih rezultatov v prakso, kjer je to možno in potrebno.

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS GUIDELINES ON SUPERVISION