Mentor ima ključno vlogo pri doktorskem študiju posameznega doktorskega študenta, pri določitvi njegovega programa doktorskega študija, pri svetovanju in usmerjanju znanstvenoraziskovalnega dela, pri prijavi teme doktorske disertacije, pripravi doktorske disertacije ter sprotnem ocenjevanju njegovega napredka. Pomembno in odgovorno vlogo igra tudi pri profesionalni in osebnostni rasti doktoranda ter mu je vzor kot raziskovalec in kot človek. Pomembno je, da si mentor in doktorand zaupata in da doktorski študij sprejmeta kot proces skupnega raziskovalnega projekta.