Oznaka:

  • Doktorski študij

Datum objave:

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOTOR: rektor prof. dr. Gregor Majdič

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

dr. Santiago Bonilla Cardenas
Ekonomska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Učinki ekonomskih šokov in šokov ekonomskih politik na hierarhično organizacijo podjetij
mentor: prof. dr. Sašo Polanec

dr. Ema Kelin
Ekonomska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Proizvodnja, potrošnja in transferji po izobrazbenih ravneh
mentor: prof. dr. Jože Sambt
somentorica: doc. dr. Tanja Istenič

dr. Sabina Cvitković
Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Vloga arhitekture v preznamčenju postsocialističnih prestolnic in narodov
mentorica: doc. dr. Katja Udir Mišič

dr. Robin Fabrin-Petersen
Fakulteta za družbene vede
naslov doktorske disertacije: Študija z integracijo metod o prekarni zaposlitvi in njenem vplivu na blaginjo
mentorica: prof. dr. Valentina Hlebec
somentor: prof. dr. McGregor J. Allister

dr. Eric Ušić
Fakulteta za družbene vede
naslov doktorske disertacije: Vizualna etnografija političnih grafitov v Istri med drugo svetovno vojno in po njej
mentor: prof. dr. Mitja Velikonja

dr. Dejan Bošnjaković
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Nastavljive optične uklonske strukture iz tekočekristalnih materialov
mentorica: prof. dr. Irena Drevenšek Olenik

dr. Peter Grandits
Pedagoška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Model pouka literature preko narativne identitete mentor: prof. dr. Janez Krek
somentorica: izr. prof. dr. Darija Skubic

dr. Nora Nimani Musa
Pedagoška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Povezanost med zunajšolsko slušno izpostavljenostjo angleščini in razvojem spretnosti slušnega razumevanja ter usvajanjem besedišča pri učencih 9. razreda
mentorica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar

dr. Ana Šeremet
Teološka fakulteta

naslov doktorske disertacije: Posttravmatska stresna motnja in navezanost med hrvaškimi vojnimi veterani in njihovimi ženami
mentor: prof. dr. Christian Gostečnik
somentorica: doc. dr. Martina Knežević

Foto: STA