Datum objave:

V akademskem okolju se ne smemo izogibati uporabi novih orodij, ki se pojavljajo ob tehnološkem razvoju, zavzemamo pa se za njihovo odgovorno uporabo, ki bo vodila v napredek družbe kot celote. Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo pripravili priporočila pri uporabi umetne inteligence, ki jih predlagamo zaposlenim ter študentkam in študentom UL.

Na Univerzi v Ljubljani spodbujamo in se zavzemamo za konstruktivno in odgovorno uporabo metod in orodij umetne inteligence. Ob tem pa zelo jasno opozarjamo na nevarnosti in pasti teh orodij v znanosti, umetnosti in družbi nasploh. Spodbujati ter razvijati želimo etično, ustvarjalno in varno uporabo orodij umetne inteligence. Razumemo, da umetna inteligenca ne nastaja vedno ločeno od družbenoekonomskega in kulturnega okolja, in v tem oziru ni zmeraj nevtralna tehnologija. Je priložnost za družbeni razvoj in razvoj znanosti, hkrati pa v ospredje postavlja temeljna vprašanja etike akademskega dela, akademske integritete in standardov v znanosti in raziskovanju. 

Metode strojnega učenja in umetno inteligenco na UL že uporabljamo. Pri uporabi predlagamo korake presoje, ki jih najdete v spodnjem dokumentu. 

Foto: Unsplash