Oznaka:

  • Doktorski študij
  • Pisarna za prenos znanja

Datum objave:

Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Doktorsko šolo Univerze v Ljubljani pripravila modularno usposabljanje, namenjeno doktorskim študentkam in študentom ter raziskovalkam in raziskovalcem naše Univerze.

Podpora prenosu znanja je eno od razvojnih področij strategije Univerze v Ljubljani (UL). V letu 2024 bomo uvedli kar nekaj novih instrumentov v podporo inovativnim raziskovalcem. 
Kot prvega predstavljamo usposabljanje, ki naslavlja 4 področja (module) prenosa znanja v širše okolje: sodelovanje z zunanjim okoljem, vpliv raziskav, podjetniške kompetence ter intelektualno lastnino. Prvi modul se prične že 22. januarja 2024.

Prijava in celoten program je na voljo na tej povezavi.

Lepo vabljeni!