Oznaka:

  • Eutopia Health
  • EUTOPIA

Datum objave:

Zveza EUTOPIA, ki združuje deset podobno mislečih evropskih univerz, je 1. januarja 2024 začela z izvajanjem prelomnega petletnega projekta EUTOPIA_HEALTH. Cilj te pobude, ki se financira v okviru razpisa HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03, je izboljšati akademsko okolje v 'Widening' državah Zveze EUTOPIA na področjih, povezanih z zdravjem. Projekt je posebej prilagojen trem državam – Romuniji, Sloveniji in Portugalski – in si med drugim prizadeva odpraviti razlike na področju raziskav, povezanih z zdravjem v Evropi.

Zdravstveni izzivi v vseh svojih razsežnostih zahtevajo skupen pristop, ki združuje znanje in komunikacijo na različnih področjih, povezanih z zdravjem. Glavni cilj projekta EUTOPIA_HEALTH je okrepiti institucionalno preobrazbo s krepitvijo zmogljivosti za upravljanje raziskav in inovacij na področjih, povezanih z zdravjem. Projekt bo nadgradil strategije in politike upravljanja raziskav in inovacij v skladu z evropskimi načeli ocenjevanja raziskav. Razvoj bo dosežen prek povezanih raziskovalnih skupnosti na področju zdravja vzpostavljena mreža raziskav in inovacij s poudarkom na vedah o zdravju. Te skupnosti bodo deležne celovitega usposabljanja, raziskovalnih mobilnosti in začetnega financiranja za spodbujanje sodelovanja, zlasti za raziskovalce na začetku kariere.

Projekt EUTOPIA_HEALTH stremi k ustvarjanju transformativnih ekosistemov zdravstvenih inovacij z uporabo integrativnih in transdisciplinarnih pristopov. Spodbujal bo akademske karierne poti raziskovalk in raziskovalcev ter uveljavil prakse odprte, občanske, vključujoče in sodelovalne znanosti. S tem želi EUTOPIA povezati raziskovalne skupnosti na področju zdravja z družbo, poslovnimi partnerji in oblikovalci politik. Projekt si prizadeva za prenos raziskav v prilagojene rešitve, podprte z družbenimi inovacijami. Partnerji v projektu EUTOPIA_HEALTH pričakujejo, da bodo te pobude pozitivno vplivale na dosežke na področju raziskav in inovacij, na raziskovalno odličnost, mednarodno prepoznavnost in stopnjo črpanja sredstev v širši Zvezi EUTOPIA.

»Projekt EUTOPIA_HEALTH, ki ga je skupaj z ostalimi članicami Zveze Eutopia v zelo konkurenčnem razpisu uspešno pridobila Univerza v Ljubljani, bo raziskovalcem in podpornim strokovnjakom, ki delujejo na področju zdravja, omogočil nadaljnji razvoj, prodorna povezovanja in kreiranje novih možnosti strokovnega in osebnega razvoja. Z interdisciplinarnim povezovanjem med našimi članicami in partnerskimi inštitucijami bomo poskrbeli za prenos znanja, krepitev akademske in raziskovalne odličnosti ter izvajanje novih kariernih poti, poklicnih usposabljanj zaposlenih in krepitev položaja Univerze v Ljubljani in njenih članic pri raziskavah in inovacijah na področju zdravja,« je ob začetku izvajanja projekta povedal rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič.

Tiziana Lippiello, rektorica Univerze Ca' Foscari v Benetkah in predsednica Upravnega odbora združenja EUTOPIA, je začetek izvajanja EUTOPIA_HEALTH projekta pospremila z besedami:

"EUTOPIA_HEALTH je eden od dosežkov, ki izstopajo po svojem pomenu in bodo bistveno vplivali na potek našega zavezništva v prihodnjih letih. Ta pobuda, ki jo usklajuje Univerza Babeș-Bolyai (UBB), bo začrtala inovativen okvir za obravnavo raziskovalnih dejavnosti, povezanih z zdravjem. Dejstvo, da smo si zagotovili takšno financiranje v okviru tako konkurenčne raziskovalne sheme, poudarja odličen položaj našega zavezništva v evropskem prostoru."

Daniel David, rektor Univerze Babeș-Bolyai (UBB), je dodal: EUTOPIA_Health je inovativna mreža šol in programov v okviru evropske univerzitetne Zveze EUTOPIA na področjih, povezanih z zdravjem. Glavni cilj je podpirati napredne raziskave, inovacije in ustvarjalno izobraževanje na področju medicinskih/zdravstvenih ved na transdisciplinaren način ter spodbujati institucionalne spremembe v EUTOPIA konzorciju - vsak partner izkorišča prednosti drugih -, ki bi lahko služile kot najboljše prakse v širšem mednarodnem kontekstu. Projekt bo pri nadaljnjem razvoju institucionalnih zmogljivosti na področjih, povezanih z zdravjem pomagal zlasti trem 'Widening' članicam zavezništva, Univerzi Babeș-Bolyai, Univerzi v Ljubljani in Novi univerzi v Lizboni. V primeru UBB bo to odločilno prispevalo k razvoju okvirnega programa UBBMed, nove akademske pobude UBB.

Koordinatorica projekta na Univerzi v Ljubjani je prof. dr. Nataša Poklar Urlih, v izvajanje projekta bo vključenih več fakultet UL.

Program sofinancira Evropska unija.