Oznaka:

  • Karierni centri

Datum objave:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25.

Namen Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, pri katerih je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Cilj javnega razpisa je dodeliti sto štipendij. Štipendija za posameznega kandidata znaša 200 evrov mesečno. Štipendija za eno študijsko leto je dvanajstmesečna štipendija.

Na javni razpis se je mogoče prijaviti do 4. oktobra 2024. Prijavo lahko odda kandidat, ki bo v študijskem letu 2024/25 prvič vpisan v prvi, drugi, tretji, četrti ali peti letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz prve točke javnega razpisa; ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti; ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; hkrati ne prejema kadrovske štipendije; bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanja štipendije izpolnjevati pogoje javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena. Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanje štipendije, če v vsakem naslednjem študijskem letu izpolnjuje pogoje za štipendiranje, določene v javnem razpisu, ima status študenta in je vpisan v višji letnik študijskega programa za katerega prejema štipendijo.

več informacij