Oznaka:

 • Karierni centri

Datum objave:

Ministrstvo za obrambo v šolskem letu 2024/25 ponovno razpisuje štipendije na podlagi javnega natečaja. Številnim študentom s štipendijami nudijo finančno podporo že v času izobraževanja.

S štipendiranjem si že v času študija pridobite izkušnje, hkrati pa zagotovite socialno varnost in zaposlitev takoj po koncu študija ali šolanja.

Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki ga Ministrstvo za obrambo objavi na svoji spletni strani, lahko pa tudi na spletni strani ministrstva pristojnega za javno upravo ter v drugih sredstvih javnega obveščanja in informiranja najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta. Javni natečaj vsebuje navedbo izobraževalnih programov in smeri, za katere se razpisujejo štipendije, predvideno število prejemnikov štipendij, zahtevano dokumentacijo, rok za oddajo prijave in druge potrebne podatke, ki so potrebni za prijavo na javni natečaj.

Ugodnosti za štipendiste:

 • Pomoč pri izdelavi diplomskih nalog.
 • Opravljanje obvezne prakse na ministrstvu.
 • Udeležbo na vojaškem taboru.
 • Udeležbo na usposabljanjih, ki jih predpiše minister.
 • Svetovanje v času štipendijskega razmerja.
 • Možnost individualnega razgovora in reševanja individualnih želja.

Osnovna štipendija:

 • za dijaka znaša višina štipendije 25 % minimalne slovenske plače,
 • za študenta znaša višina štipendije 32 % minimalne slovenske plače.

Štipendija se poveča:

 • z dodatkom na opravljeni letnik,
 • z dodatkom na učni uspeh,
 • z dodatkom na opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje (ne velja za mladoletne dijake).

Pogoji za pridobitev štipendije, obveznosti štipendistov in vse roke javnih natečajev MORS lahko preverite na njihovi spletni strani.