Oznaka:

  • Pisarna za prenos znanja
  • Raziskovanje

Datum objave:

Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila razpis za Defence Innovatin Prize (nagrada za inovacije na področju obrambe) za leto 2024. Razpis je namenjen raziskovalnim institucijam, akademikom in podjetjem (MSP).

Nagrada za inovacije na področju obrambe je organizirana pod okriljem HEDI (Hub for EU Defence Innovation), nove platforme za inovacije, ki jo vodi EDA in je bila ustanovljena marca 2022 iz „Strateškega kompasa za obrambo in varnost EU“ kot eno od glavnih priporočil. Od prijaviteljev EDA pričakuje, da bodo predlagali zamisli, ki bi, če bi bile izvedene do leta 2030, prispevale k izboljšanju in okrepitvi posebnih obrambnih zmogljivosti EU. Nagrada si prizadeva spodbujati tehnološko inovacijo v obrambi v Evropi s podpiranjem skupnosti za raziskave in tehnologijo (R&T), ki niso neposredno povezane z obrambo, in inovatorjev, ki bodo igrali vse večjo vlogo pri razvoju in proizvodnji prihodnjih obrambnih zmogljivosti Evrope.

Zmagovalne ideje ali koncepti bodo nagrajeni s 30.000 evri in predstavljeni na letni konferenci EDA 2024 v Bruslju

Tema

Tema razpisa so tehnologije za zaščito kritične infrastrukture in tehnologij za pametno zaznavanje na področju pomorstva. Predlogi za letošnjo izdajo nagrade morajo biti v skladu z eno od naslednjih tem:

  • Inovativni koncepti, tehnologije in rešitve za zaščito kritične pomorske infrastrukture
  • Kognitivno zaznavanje za večjo učinkovitost sistemov ISTAR v obrambnih aplikacijah

Za najboljše inovativne zamisli bosta podeljeni dve nagradi (po ena nagrada za vsako kategorijo).

Kaj se pričakuje od prijaviteljev?

Predložene inovacije morajo biti intelektualna lastnina prijaviteljev. Prijave lahko vključujejo izboljšave obstoječih idej, nove kombinacije ali njihove prilagoditve, ki se uporabljajo v drugačnem kontekstu. Vlagatelji morajo dokazati inovativno dodano vrednost svojih idej v primerjavi z že obstoječimi. Predlogi morajo biti inovativni, izvedljivi s skupnim projektom in finančno vzdržni v smislu prihodnjega razvoja in uporabe. Razpis je namenjen predvsem, a ne izključno, netradicionalni obrambni industriji, vključno s proizvajalci civilne ali dvojne rabe in raziskovalcem.

Za dodatna vprašanja in informacije o prijavi obiščite spletno mesto.

Natančnejša časovnica poteka projekta

  • 15. marec 2024: Zagon nagradne kampanje
  • 14. junij 2024: Rok za oddajo predlogov
  • 17. junij 2024: Ocenjevanje prijavljenih del
  • november 2024: Uradno obvestilo o zmagovalcih s strani EDA
  • december 2024: Letna konferenca EDA v Bruslju: Podelitev nagrade EDA za inovacije na področju obrambe
  • Pomlad 2025: Dodatna (četrta) delavnica EDA o nagradi za inovacijo na področju obrambe