Oznaka:

  • Karierni centri
  • EUTOPIA

Datum objave:

Objavljen je razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2023/2024, namenjen študentkam in študentom prve in druge stopnje Univerze v Ljubljani.

Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. 7. 2024, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA. Poleg priprave projekta, ki bo vključeval komponento študentskega raziskovalnega dela z dvema mentorjema oz. mentoricama (pregled, analiza in primerjava literature, pregled metodologij in interdisciplinarnih pristopov, delo na seminarju, diplomski nalogi ali članku itd.), mora projekt nujno vključevati tudi predlog mobilnosti na univerzi gostiteljici (dodana vrednost obiska predlagane univerze, obisk knjižnic in laboratorijev/raziskovalnih skupin ter drugih aktivnosti, ki podpirajo mednarodni študentski projekt).

Projekte bomo v celoti financirali iz Razvojnega stebra financiranja. Ena od posebnosti razpisa je možnost financiranja virtualnih mobilnosti, do katere so upravičeni študentke in študenti s posebnim statusom.

Prijava:

Prijave zbiramo s spletnim obrazcem na portalu POPR, do katerega dostopate s svojo digitalno identiteto UL.
Študentke in študentje bodo v prijavni obrazec vnesli osebne podatke (ime, naslov, TRR, fakulteto ipd.) in priložili naslednja obrazca:

  • načrt projekta in mobilnosti (Project and Mobility Plan), priložijo ob prijavi;
  • zaključno poročilo (Project and Mobility Report), pa oddajo po zaključku projekta.

Obrazca študent/-ka izpolni v angleščini skupaj z mentorjema oz. mentoricama.

Prijave so odprte od 6. februarja 2024 do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. julija 2024. Mobilnost mora biti izvedena do 30. septembra 2024.

Prijave in koordinacijo bomo vodili v Službi za mednarodno sodelovanje UL. Za več informacij se lahko študentke in študenti obrnejo na internof@uni-lj.si. Razpis koordinira Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje s pomočjo Univerzitetne službe za študente in alumne. 

Razpisna dokumentacija