Oznaka:

  • Karierni centri

Datum objave:

Štipendije na področju socialnega varstva, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, so namenjene spodbujanju mladih za izobraževanje za pridobitev izobrazbe socialni delavec, saj je na trgu dela zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Cilji javnega razpisa za dodeljevanje štipendij na področju socialnega varstva za pridobitev izobrazbe socialni delavec so odziv na dolgoročne prednostne in zaposlitvene potrebe primarno centrov za socialno delo, drugih javnih zavodov na področju socialnega varstva ter dela v socialnovarstvenih programih, spodbujanje k odločanju za poklic socialni delavec in krepitev ugleda strokovnih delavcev na področju socialnega varstva.

Vrednost štipendije: 350,00 EUR.

Rok za prijavo: najkasneje do vključno 31. 7. 2024.

Več informacij je na spletni strani sklada.