Oznaka:

  • Konferenca
  • Univerza

Datum objave:

Prva Konferenca strokovnih delavcev Univerze v Ljubljani (UL) je 18. in 19. aprila 2024 v Termah Olimje utrla pot prihodnjemu sodelovanju med zaposlenimi UL. Povezala je namreč kar 210 udeležencev in 32 vabljenih gostov. Dnevi druženja so bili zaznamovani z mreženjem in izmenjavo idej. Konferenca je pripomogla k vzpostavitvi novih strokovnih poznanstev in stikov, ki bodo služili kot temelj za prihodnje sodelovanje, izmenjavo znanj, idej in praktičnih rešitev med udeleženci.

V ospredju so bile naslednje tematike okroglih miz:

  • Razvoj kadrov: pridobivanje, ohranitev in njihov razvoj,
  • Demistifikacija umetne inteligence,
  • Izzivi komuniciranja javnih institucij,
  • Dobra podpora izvajanju raziskovalnih projektov,
  • Izzivi spreminjajočega evropskega prostora: vloga študentskih referatov v spreminjajočem okolju,  priznavanje diplom, program Erasmus,
  • Prihodnost financiranja in upravljanja Univerze v Ljubljani. 

Povratne informacije, zbrane iz anket po konferenci, kažejo na veliko zadovoljstvo udeležencev z organizacijo, vsebinami in družabnim programom konference. To nas navdaja z dodatno motivacijo, da konferenco uveljavimo kot letni tradicionalni dogodek strokovnega sodelovanja. Razmerje med visokošolskimi učiteljicami in učitelji, raziskovalkami in raziskovalci, umetnicami in umetniki na eni strani ter strokovnimi sodelavkami in sodelavci na drugi strani izhaja iz temeljne povezanosti, ki spodbuja k premisleku o medsebojni odvisnosti in priznanju različnih vlog znotraj univerze, v dinamičnem in nenehno spreminjajočem se okolju.

Pri pripravi programa za prihodnje leto, bomo upoštevali podane anketne predloge tematik, ki jih bomo obravnavali v sodelovanju s strokovnjakinjami in strokovnjaki, prakse javnega in zasebnega sektorja. Prizadevali si bomo, da bo program tudi v prihodnje zanimiv, da bodo vključene aktualne vsebine za vse strokovne sodelavke in sodelavce. Ena izmed novosti, ki jo že načrtujemo, bo priprava konkretnih predlogov rešitev posameznih tematik (predvsem z vidika strokovnih sodelavk in sodelavcev), s strani udeleženk in udeležencev okroglih miz, ki bodo predane pristojnim odločevalcem.

"Strokovni delavci predstavljajo približno tretjino vseh zaposlenih na univerzi, opravljaje nepogrešljivo delo v podporo pedagoškim delavcem, raziskovalcem in študentom. Prav z njihovo pomočjo smo na univerzi razvili veliko specifičnega, pogosto skritega znanja, ki omogoča doseganje visoke ravni kakovosti dela na pedagoškem, raziskovalnem in upravno poslovnem področju. Z njihovim delom se je Univerza v Ljubljani razvijala in postajala primerljiva tujim univerzam. Zato je izvedba take konference logična odločitev saj predstavlja priložnost, da se zaposleni med seboj bolje spoznamo, naslavljamo vprašanja, ki zadevajo univerzitetno okolje in nanje poskušamo poiskati specifične odgovore. Poskrbeli bomo, da bo konferenca vsakoletni dogodek. Ob tem se zahvaljujem dekanu Fakultete za upravo za idejo in pobude, sodelavcem fakultete pa za pomoč pri organizaciji," je povedala Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik Univerze v Ljubljani. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem udeležencem za vašo udeležbo, aktivno sodelovanje in konstruktivne prispevke. Vaša predanost in strokovnost so ključni za uspeh naše konference. Z velikim pričakovanjem vas zato vabimo, da sodelujete tudi v prihodnje. Verjamemo namreč, da bomo skupaj nadaljevali na temeljih kakovosti in pomembnosti naših strokovnih srečanj.

Hvala, da ste z nami soustvarjali uspeh prve konference, in za vaš neprecenljiv prispevek k njenemu uspehu!