Oznaka:

  • Kakovost
  • UL TEOF

Datum objave:

V torek, 16. aprila, smo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (UL TEOF) izvedli posvetovalni obisk UL, ki je namenjen podpori članic UL pri organizacijskem razvoju, in sicer na področjih na katerih članice same prepoznavajo možnosti za izboljšave.

Na posvetovalnem obisku smo v mešanih skupinah, v katere so bili vključeni predstavniki UL TEOF ter drugih članic UL in Rektorata UL, sodelovalno naslovili štiri tematike oz. področja: (1) izboljšanje povezanosti obstoječih mehanizmov kakovosti in celovitejši pristop h kakovosti, (2) nadgradnja sistemske podpore prenovi študijskih programov, (3) podpora večji interdisciplinarnosti študija ter (4) podpora nadaljnjemu razvoju raziskovanja. Lotili smo se načrtovanja konkretnih ukrepov za izboljšave na teh področjih, v kar so bili vključeni predstavniki vodstva UL TEOF, pedagogi oz. raziskovalci, strokovne službe in študenti.

UL TEOF je sodelovala že pri izvedbi prvega posvetovalnega obiska UL, ki smo ga izvedli v letu 2014. V vmesnem obdobju je uresničila zastavljene izboljšave in uporabila povezovalne učinke posvetovalnega obiska za svoj nadaljnji razvoj.

Na UL smo razvili posvetovalne obiske kot aktivnost, s katero podpiramo prizadevanja članic UL za krepitev kakovosti. Sodelovalni pristop in premišljeno moderiranje procesa sta prispevala k njihovemu uspehu, njihovi koristnosti, prepoznavnosti in nadaljnjemu izvajanju. Izvajanje posvetovalnih obiskov ima tudi širše pozitivne učinke, saj z njimi spodbujamo povezovalno komunikacijo in razvijamo bolj konstruktiven ter sodelovalen pristop k načrtovanju in uvajanju sprememb.