Oznaka:

  • Priložnosti za študente
  • Karierni centri

Datum objave:

Slovensko kemijsko društvo in podjetje AquafilSLO d.o.o. objavljata razpis za nagrado za najboljše diplomsko, magistrsko in doktorsko delo in posebno nagrado za delo z največjih potencialom prenosa v gospodarstvo s področja trajnostne kemije.

Pravico do sodelovanja na natečaju za najboljše diplomsko, magistrsko in doktorsko delo imajo diplomanti, magistri in doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije v tekočem ali predhodnem akademskem letu. Izmed pravočasno prispelih prijav bo strokovna komisija do 6. septembra 2024 izbrala po enega nagrajenca za vsako nagrado.

Nagrade bodo podeljene na konferenci Slovenski kemijski dnevi 2024 18. septembra 2024 v Portorožu. Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v neto vrednosti 500,00 € za nagrado za najboljše diplomsko delo, 700,00 € za nagrado za najboljše magistrsko delo in 1000,00 € za nagrado za najboljše doktorsko delo ter 1000,00 € za zaključno študijsko delo, v katerem je strokovna komisija prepoznala največji potencial prenosa znanja v gospodarstvo.

Zmagovalci bodo imeli poleg denarne nagrade možnost predstavitve svojega dela na sedežu skupine Aquafil v Arcu, Italija.

Rok za prijavo del je do 14. junija 2024.

Več informacij najdete na spletni strani društva.