Oznaka:

  • Promocije
  • Doktorski študij

Datum objave:

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je danes promoviral 6 doktoric oz. doktorjev znanosti.

dr. Andreja Antolić

Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Analiza jugoslovanskih političnih mitov na primeru Hrvaške in Srbije

mentor: prof. dr. Igor Lukšič
somentor: prof. dr. Tihomir Cipek

 

dr. Mark Kogoj

Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Sodobne strateške kulture Združenih držav Amerike, Ruske federacije in Ljudske republike Kitajske

mentor: doc. dr. Uroš Svete
somentor: prof. dr. Marjan Malešič

 

dr. Jure Smole

Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Gospodarska diplomacija kot sredstvo internacionalizacije majhnih in srednjih podjetij v Sloveniji

mentor: prof. dr. Boštjan Udovič

 

dr. Danijela Dodlek

Fakulteta za matematiko in fiziko

naslov doktorske disertacije: Študija odzivov učiteljev fizike na razlage dijakov z uporabo teoretskega okvira Content Knowledge for Teaching Energy

mentor: prof. dr. Gorazd Planinšič
somentorica: prof. dr. Eugenia Etkina

 

dr. Marina Horvat Tišlar

Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Ocena ravni telesne pripravljenosti pri fizioterapevtih za  preprečevanje bolezni mišičnoskeletnega sistema na delovnem mestu

mentorica: doc. dr. Andreja Kukec
somentor: prof. dr. Gregor Starc

 

dr. Simona Patcheva

Medicinska fakulteta

naslov doktorske disertacije: Klinični, lipidni in hemostatski status pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo

mentor: izr. prof. dr. Borut Jug
somentorica: doc. dr. Mojca Božič Mijovski