Oznaka:

  • Univerza
  • Pisarna za prenos znanja
  • Raziskovanje

Datum objave:

Ljubljana, 6. 6. 2024 – Univerza v Ljubljani je skupaj z Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem ustanovila Konzorcij univerzitetnih pisarn za podporo raziskovalcem in študentom pri prenosu znanstvenih dosežkov v gospodarstvo in družbo (UNIK@TT). Konzorcij bo krepil vlogo univerz v slovenskem in globalnem inovacijskem ekosistemu.

Konzorcij univerzitetnih pisarn za nadgradnjo podpore prenosa znanja (UNIK@TT) je nastal kot odziv na potrebe po bolj učinkovitem prenosu znanja iz akademskega okolja v gospodarstvo in širšo družbo. S tesnim sodelovanjem univerzitetnih pisarn za prenos znanja v Sloveniji bo omogočil izmenjavo najboljših praks, razvoj novih inovativnih rešitev ter podporo raziskovalcem in študentom pri varovanju in prenosu njihovih idej v prakso.

"Z velikim veseljem pozdravljam podporo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije pri razvoju področja prenosa znanja. Konzorcij UNIK@TT predstavlja pomemben korak naprej v naših skupnih prizadevanjih za krepitev prenosa znanja in tehnologij med univerzami, drugimi raziskovalnimi institucijami in slovenskim gospodarstvom. Verjamem, da bomo s sodelovanjem in povezovanjem doprinesli k razvoju dinamične in učinkovite razvojne, raziskovalne in inovacijske skupnosti, ki bo imela dolgoročne pozitivne učinke na celotno slovensko družbo. Veselim se prihodnjega dela in uspehov, ki jih bomo dosegli skupaj," je ustanovitev konzorcija pospremil prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani.

Med pomembnejšimi cilji konzorcija je priprava standardiziranih pogodb s komentarjem, (npr. licenčna pogodba, dogovor o nerazkritju informacij, pogodba o poslovnem sodelovanju), kar bo prispevalo k hitrejšemu in bolj učinkovitemu sklepanju dogovorov. Pri tem konzorcij tesno sodeluje z drugim konzorcijem, ki na podoben način povezuje javne raziskovalne inštitute. Skupaj načrtujejo tudi pripravo metrik in kazalnikov za merjenje uspešnosti na področju prenosa znanja, vzpostavitev skupne spletne strani, ki bo služila kot enotna vstopna točka za vse javne raziskovalne organizacije, ki sodelujejo v projektu, ter organizacijo skupnih dogodkov. Te dejavnosti bodo omogočile boljše spremljanje in učinkovitost pri prenosu znanja, hkrati pa bodo olajšale komunikacijo med raziskovalci, podjetji in investitorji.

Slovenske javne raziskovalne organizacije bodo z dejavnostmi, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija, na področju prenosa znanja postale še bolj povezane. Povečale bodo število vloženih patentnih prijav kot tudi povezav s slovenskimi podjetji. Na ta način bodo sooblikovale učinkovit inovacijski ekosistem, ki bo temeljil na jasnejših pravilih in smernicah ter bo omogočal nadaljnji razvoj področja prenosa znanja in s tem prispeval k razvoju Slovenije.