Oznaka:

  • Nagrade in priznanja
  • Univerza
  • Doktorski študij

Datum objave:

Univerza v Ljubljani v sredo, 12. junija, in četrtek, 13. junija, obakrat ob 19. uri, pred svojim sedežem na Kongresnem trgu že tretje leto zapored organizira javno podelitev doktorskih listin in priznanj za pomembna umetniška dela. Na slavnostnih dogodkih se bo zbralo 320 doktoric in doktorjev znanosti, prvi večer pa tudi 17 prejemnic in prejemnikov priznanj za pomembna umetniška dela. Oba dneva bo pred tem na Kongresnem trgu potekal kulturno-umetniški program fakultet in akademij, članic Univerze v Ljubljani – Dan za umetnost UL.

Prvi doktorji znanosti so bili na Univerzi v Ljubljani promovirani julija 1920. Vsi so svoj študij začeli v tujini, ustanovitev Univerze v Ljubljani pa jim je omogočila, da so ga zaključili doma. Od takrat je Univerza v Ljubljani podelila 12.930 doktoratov znanosti.  Svečane podelitve doktorskih listin so javne in so od začetka potekale v Zbornični dvorani osrednjega univerzitetnega poslopja (Kongresni trg 12).

Leta 2022 je javna promocija novih doktoric in doktorjev znanosti ter podelitev priznanj za pomembna umetniška dela prvič potekala pred sedežem Univerze v Ljubljani. "Na ta način želimo znanost in umetnost približati vsem prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalkam in obiskovalcem naše prestolnice," pojasnjuje prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani. "Znanost in umetnost sta človeški dejavnosti, ki nas dvigujeta, ki sta ustvarili civilizacijo, tako s tehnološkim napredkom kot z duhovnim prebujanjem. Tehnološki napredek brez humanizma je brez vrednosti; le neločljivo povezani znanost in umetnost, prepleteni s humanizmom, vodita v napredek človeštva. Naloga znanosti in umetnosti, znanstvenikov in umetnikov, je iskanje rešitev, ki nam bodo omogočile lažje bivanje in sobivanje na našem planetu. Skupaj imamo izjemno pomembno nalogo voditi družbo v smer vrnitve sprejemanja znanja, v smer sprejemanja odločitev, ki bodo rešile naš planet in omogočile vsem ljudem dostojno življenje," dodaja.

Univerza v Ljubljani letos prvič razpisuje študijski program tretje stopnje Umetnost. Doktorat umetnosti je novost v slovenskem visokošolskem prostoru, pripravljen po zgledu umetniških akademij v mednarodnem prostoru, na način, ki upošteva značilnosti in družbenozgodovinske posebnosti slovenskega kulturnega prostora. Z akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Umetnost se Univerza v Ljubljani – in z njo Slovenija – postavlja na zemljevid držav, ki umetniškemu raziskovanju omogoča enakopravni razvoj in enakovredno obravnavo z vsemi ostalimi predhodno akreditiranimi znanstvenimi doktorskimi študijskimi programi. Prva generacija študentov se bo v ta doktorski študijski program vpisala v študijskem letu 2024/2025.

Slavnostnih dogodkov se bodo ob doktoricah in doktorjih znanosti ter prejemnicah in prejemnikih priznanj za pomembna umetniška dela udeležile njihove mentorice in mentorji, somentorice in somentorji, dekanje in dekani članic Univerze v Ljubljani, svojci ter prijatelji prejemnic in prejemnikov, prireditev pa je odprta tudi za širšo javnost.

Na dogodkih bodo nastopile študentke in študenti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, študentski simfonični orkester Grex Symphoniacorum Univerze v Ljubljani, študentski Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani in Akademska folklorna skupina France Marolt. "Ponosen sem, da pod okriljem Univerze v Ljubljani sistemsko povezujemo in podpiramo ljubiteljsko umetniško dejavnost študentk in študentov UL, ki delujejo v treh prestižnih ansamblih. Odlični simfonični orkester, eden najboljših pevskih zborov v državi in največja slovenska folklorna skupina združujejo naše študente pri gojenju tradicionalnega umetniškega povezovanja," pravi prorektor za umetnost UL, prof. mag. Matjaž Drevenšek. Na dogodku bo nastopila tudi prva generacija študentk in študentov smeri Jazz na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. "Z veseljem lahko potrdim, da je v pionirski generaciji nekaj naših najbolj nadarjenih študentk in študentov. Verjamem, da bodo že tako vrhunska dogodka povzdignili še stopničko višje," dodaja. Slovesnost bodo povezovale študentke in študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Pred rektoratom Univerze v Ljubljani je ob tej priložnosti postavljena razstava, posvečena promociji doktoric in doktorjev znanosti na Univerze v Ljubljani, predvsem pa nagradam za najbolj odmevna doktorska dela, poimenovana po dr. Ani Mayer Kansky – prvi osebi, ki je na manj kot leto dni stari univerzi leta 1920 pridobila doktorat znanosti.

Nagrado dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo so letos prejeli: dr. Alan Lukežič (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani), dr. Vesna Mihelič Oražem (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Petar Gidaković (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Birgitte Juul Nielsen (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani), dr. Tim Kambič (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani) in dr. Jaka Vodeb (Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani). Pokroviteljica slavnostne podelitve je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.