Oznaka:

  • Univerza
  • Pisarna za prenos znanja

Datum objave:

Univerza v Ljubljani je sklenila partnerstvo s skladom Vesna, prvim regionalnim skladom za investiranje v globoke tehnologije (t. i. deeptech), namenjenem dvigu tehnološke pripravljenosti znanstvenih inovacij (t. i. Technology Readiness Level TRL). Sklad Vesna bo podpiral inovacije na zelo različnih področjih, kot so umetna inteligenca in informatika, robotika, energetika, zdravstvo in farmacija, biotehnologija, ter številnih drugih, skladno z Invest EU.

Podpis partnerskega sporazuma je še posebej pomemben v luči naraščajočega pomena znanstvenih in tehnoloških inovacij za reševanje globalnih izzivov in še poglablja zavezo in strateško usmeritev Univerze v Ljubljani k prenosu znanja v družbo. Investicije sklada Vesna bodo usmerjene tako v inovacije v zgodnjih fazah razvoja (TRL3-4) kot tudi v zagonska podjetja, ki že vstopajo na trg.

Podpis partnerstva med Univerzo v Ljubljani in skladom Vesna predstavlja ključen korak v krepitvi inovacijskega ekosistema v regiji. Brez tovrstne podpore številne inovativne zamisli ostajajo zgolj na ravni konceptov ali laboratorijskih prototipov, brez možnosti, da bi dosegale širše kroge uporabnikov in prinašale družbene koristi. "Podpis pogodbe s skladom Vesna je pomembna dopolnitev aktivnostim prenosa znanja, ki že potekajo na Univerzi v Ljubljani. Pozdravljam priložnost, da raziskovalcem omogočimo dostop do novih virov za inovacije in prenos znanja ter s tem spodbudimo rast naše države in regije. Univerza v Ljubljani si močno prizadeva za aktivno sodelovanje pri podpori inovativnim projektom ter njihovo uveljavitev in uporabo v družbi. Skupaj gradimo prihodnost, ki jo vsi želimo videti," je ustanovitev sklada pospremil rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič.

Zgledi iz tujine kažejo, da univerze z najbolj razvejanimi mrežami partnerstev z investitorji in industrijo s svojimi inovacijami in raziskavami dosegajo najgloblje pozitivne učinke na družbo. Pomen široke podpore poudarja tudi Urša Jerše, vodja Pisarne za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani: "Pomembno je imeti investitorje blizu, saj poleg kapitala zagotavljajo tudi dragocene povezave in izkušnje. So pomemben člen pri obvladovanju tveganja, ki je stalni spremljevalec pri razvoju prebojnih tehnologij. Do sedaj smo po sredstva za naša odcepljena podjetja pogosto morali hoditi v tujino."

Nina Dremelj, glavna partnerica sklada Vesna, dodaja, da so "oblikovali celostni pristop h komercializaciji bazičnih raziskav, saj to omogoča podporo tako pri prvih korakih razvoja inovativnih idej kot tudi pri prenosu idej v prakso in rasti. Investiramo lahko praktično na kateri koli točki razvoja, in temu tudi prilagodimo našo podporo."

Partnerstvo med Univerzo v Ljubljani in skladom Vesna bo omogočilo krepitev prenosa rezultatov raziskav in razvoja na ključnih področjih v gospodarstvo in širšo družbo, kar bo prispevalo k ustvarjanju bolj trajnostne, varne ter tehnološko napredne družbe.