Oznaka:

 • Kakovost
 • UL FMF
 • UL FF

Datum objave:

V poletnem semestru smo na UL nadaljevali z izvedbo posvetovalnih obiskov, na katerih s članicami UL skupaj načrtujemo izboljšave na štirih izbranih področjih njihovega delovanja. V četrtek, 25. aprila, smo posvetovalni obisk izvedli na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL FF), v ponedeljek, 3. junija 2024, pa še na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (UL FMF).

S posvetovalnimi obiski UL članice podpremo pri obravnavanju kompleksnejših izzivov, ki kličejo po celostnem pristopu k njihovemu reševanju in vpeljevanju večdeležniškega pogleda na različne razsežnosti posameznega izziva. Izbranim izzivom članic se na posvetovalnih obiskih v obliki interaktivnih delavnic posvetimo v mešanih skupinah. V te so poleg pedagoškega in nepedagoškega osebja vključeni tudi študenti_ke.


Na UL FF smo tokrat obravnavali naslednje tematike/izzive:

 • izboljšave na področju komuniciranja oz. pretoka informacij, 
 • izobraževanje pedagogov_inj na UL FF (skupni pedagoški modul), 
 • kreditna ovrednotenost predmetov in 
 • promocija študijskih programov.


Na posvetovalnem obisku na UL FMF pa so bili v ospredju sledeči izzivi: 

 • spremljanje zadovoljstva zaposlenih, 
 • krepitev mednarodnih izmenjav Erasmus, 
 • krepitev pedagoških veščin z organizacijo Tedna odprtih vrat UL FMF in 
 • načrtovanje in popis poslovnih procesov na UL FMF.


Prvi del obeh posvetovalnih obiskov je bil namenjen poglobitvi razumevanja izzivov, iskanju možnih pristopov k njihovemu reševanju in izmenjavi izkušenj s podobnimi izzivi med udeleženci_kami delavnic. Drugi del slednjih pa je bil namenjen konkretizaciji idej v obliki ukrepov, ki jih bosta članici obravnavali na komisijah in senatu ter vključili v svoje redne aktivnosti.  


Na UL smo razvili posvetovalne obiske kot aktivnost, s katero podpiramo prizadevanja članic UL za krepitev kakovosti. Sodelovalni pristop in premišljeno moderiranje procesa sta prispevala k njihovemu uspehu, njihovi koristnosti, prepoznavnosti in nadaljnjemu izvajanju. Izvajanje posvetovalnih obiskov ima tudi širše pozitivne učinke, saj z njimi spodbujamo povezovalno komunikacijo in razvijamo bolj konstruktiven ter sodelovalen pristop k načrtovanju in uvajanju sprememb.