Oznaka:

  • Sporočilo za javnost
  • Investicije
  • UL VF

Datum objave:

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič, je danes z direktorjem Dietmarjem Cerjakom in prokuristom Karlom Bogatinom iz gradbenega podjetja Strabag podpisal pogodbo o gradnji nove Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Poleg Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Infekcijske klinike UKC gre za enega izmed treh največjih investicijskih projektov v državi v daljšem obdobju, sofinanciranih iz proračuna in sredstev EU. Investicijo v vrednosti skoraj 80 milijonov evrov sofinancira Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Gradnja bo končana predvidoma v drugem četrtletju 2026.

Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (danes Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) sta novembra 2022 podpisala pogodbo o sofinanciranju izgradnje novega objekta Veterinarske fakultete UL. Prostori, v katerih trenutno deluje Veterinarska fakulteta UL, so namreč zaradi dotrajanosti neustrezni za razvoj veterinarske znanosti in stroke v Republiki Sloveniji. Današnji podpis pogodbe z gradbenim podjetjem Strabag je po večletnih prizadevanjih uradno zapečatil začetek novogradnje Veterinarske fakultete UL.  

»S podpisom te pogodbe začenjamo drugo gradnjo v investicijskem sklopu, s katerim bomo v naslednjih letih, upamo da do leta 2030, uredili najbolj pereče prostorske težave članic UL. Nova veterinarska fakulteta bo velika pridobitev tako za študente kot za stroko, ki je v današnjem svetu vedno bolj pomembna s stališča koncepta enega zdravja, ki združuje zdravje ljudi, živali in okolja. Čeprav javnost veterino in veterinarsko fakulteto vidi pogosto le kot ustanovo za zagotavljanje zdravljenja živali, je veterinarska stroka mnogo več. Veterinarska stroka namreč skrbi za varno hrano, zdravo okolje in tudi dobrobit živali, vse te naloge pa bo v novih prostorih lahko opravljala boljše kot do sedaj,« je ob podpisu pogodbe povedal rektor UL, prof. dr. Gregor Majdič.

»Z novogradnjo bomo pridobili primerne prostore za izobraževanje naših študentov, tudi klinike in laboratorije za praktično usposabljanje, obenem pa bomo lahko lastnikom živali nudili še boljše storitve zdravljenja,« pojasnjuje dekanja Veterinarske fakultete UL, izr. prof. Breda Jakovac Strajn. 

»Veterinarska fakulteta UL je morala čakati desetletje, da je prišel ta trenutek, zato se še toliko bolj veselimo njihove pridobitve. Ljubljana je univerzitetno mesto in zato je prostorski razvoj Univerze v Ljubljani pomemben del mestnega urbanega okolja. S svojim prostorskim razvojem želimo slediti konceptom trajnostne gradnje in revitalizirati prostor na Gerbičevi, kjer bo po izselitvi Veterinarske fakultete UL v novo stavbo lahko nastal prostor za študentske nastanitve,« je ob podpisu povedala glavni tajnik UL, Mihaela Bauman Podojsteršek.

Projekt novogradnje je razdeljen na dve medsebojno povezani stavbi. Višja stavba v petih etažah bo namenjena prostorom za pedagoško dejavnost in inštitutom, medtem ko bo nižja stavba v dveh etažah namenjena prostorom klinik. Novogradnja bo omogočala izvedbo pedagoških, raziskovalnih in kliničnih procesov na najvišji ravni. Direktor gradbenega podjetja Strabag Dietmar Cerjak: »Izjemno smo veseli, da smo končno dobili to priložnost. Gre za izjemno velik in pomemben projekt tako za Univerzo v Ljubljani kot za Strabag. Slovenija je pomemben trg za nas, saj se uvrščamo med tri največja gradbena podjetja v Sloveniji.« 

Projekt v vrednosti 79.973.526 EUR sofinancira Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (49.334.624 EUR iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 18.107.944 EUR iz proračuna RS in 12.530.958 EUR lastnih sredstev). Arhitekt novogradnje je Miloš Jeftič (Arhitektura MJ projektivni biro, d. o. o.).

Univerza v Ljubljani v kratkem načrtuje tudi gradnjo novih prostorov za Fakulteto za strojništvo UL in Fakultete za farmacijo UL, ter nadaljuje z gradnjo oziroma obnovo prostorov Medicinske fakultete UL. 

Razpisna, projektna in druga dokumentacija gradnje nove Veterinarske fakultete UL je na voljo na tej povezavi.

  • RS MVZI
  • UL
  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)