Oznaka:

  • Univerza

Datum objave:

Senat Univerze v Ljubljani (UL) je na 29. redni seji v torek, 18. junija 2024, sprejel Digitalno strategijo UL 2024–2027, s katero želi slediti razvoju digitalizacije in prispevati k digitalnemu prehodu z upoštevanjem načel trajnosti, na področju izobraževanja, raziskovanja in poslovanja.

Prav tako je Senat UL sprejel nov Pravilnik o izdaji javnih listin in potrdil UL. Nov pravilnik je nastal zaradi uvedbe digitalnih potrdil in nove celostne grafične podobe UL.

Senat UL je potrdil spremembe Pravilnika o priznanjih UL, ki so nastale kot posledica uvedbe nove celostne grafične podobe na UL.

Senat UL je sprejel tudi spremembe Pravilnika o podeljevanju nagrad dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo, ki v besedilo Pravilnika dodajajo umetniški naslov doktor umetnosti in uvajajo novosti pri predlaganju posameznih del.