Oznaka:

  • Nagrade in priznanja
  • UL FF

Datum objave:

Na včerajšnji slavnosti otvoritvi 60. seminarja slovenskega jezika, ki ga soustvarjata Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik so na Ljubljanskem gradu podelili tretji Toporišičevi priznanji. Toporiščevo priznanje za leto 2024 je prejela izr. prof. dr. Maria Bidovec, kot prvi je Toporišičevo priznanje za izjemen študentski dosežek prejel študent Gašper Tonin.

Prof. dr. Maria Bidovec je profesorici slovenistike na Univerzi Orientale v Neaplju. Toporišičevo priznanje prejela za izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja na področju slovenistike in izvedbo pomembnega znanstvenega projekta na področju slovenistike v zadnjih petih letih: pripravo in izdajo slovnice Grammatica slovena (2021). V obrazložitvi je strokovna komisija zapisala: "Prof. dr. Maria Bidovec poučuje študente na dodiplomski in podiplomski stopnji ter od nekdaj uživa sloves uspešne in priljubljene predavateljice ter mentorice pri diplomskih in magistrskih nalogah na univerzah v Vidmu, Rimu in Neaplju. Študentom slovenščine in italijanskim bralcem je približala številne ugledne slovenske literarne ustvarjalce: najsibo kot prevajalka klasičnih del slovenske književnosti ali kot moderatorka večine literarnih dogodkov v Rimu, Vidmu in Neaplju /.../ Poleg širokega in interdisciplinarnega pristopa dr. Mario Bidovec zaznamuje profesionalna zvedavost in nesebična ljubezen do vsega, kar je povezano s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo v najširšem pomenu. Svoje delo in udejstvovanje opravlja s samosvojim šarmom naravnega poslanstva in zavezanostjo visokim strokovnim in etičnim načelom. Njena prizadevanja in dosežki na raziskovalnem in pedagoškem področju izboljšujejo prepoznavnost, zavedanje in ugled slovenistike ne samo v Italiji in Sloveniji, ampak tudi v širši mednarodni strokovni javnosti."

Gašper Tonin je Toporišičevo priznanje za izjemen študentski dosežek prejel na področju slovenistike za izjemen prispevek na področju medicinske terminologije. "Čeprav je dejaven na več področjih znotraj slovenistike in medicine, je njegovo študijsko pot zaznamovala pozornost medicinski terminologiji. Pri tem je deloval kot glavni in odgovorni urednik znanstvene revije Medicinski razgledi z dolgoletno tradicijo in kot jezikovni svetovalec pri Slovenskem medicinskem slovarju. Bil je tudi urednik in avtor pri različnih pedagoških ter strokovnih publikacijah, objavil je več različnih znanstvenih prispevkov s področja medicinske terminologije in o slednji ter osnovah terminološke vede predaval na več kongresih in okroglih mizah /.../ Na področju klinične prehrane je bil Gašper Tonin izjemno pomemben za oblikovanje terminologije, saj je kot prvi avtor (v soavtorstvu z izr. prof. dr. Nado Rotovnik Kozjek, dr. med.) skupaj z 42 avtorji iz 19 slovenskih ustanov sooblikoval terminološki konsenz s področja klinične prehrane. Prvi del konsenza, ki skupaj obsega okoli 100 strani, je že objavljen v Zdravniškem vestniku (Terminologija klinične prehrane: Motnje prehranjenosti in s prehranjenostjo povezana stanja), drugi in tretji del pa sta bila po pozitivni recenziji že sprejeta za objavo," so med drugim zapisali v obrazložitvi.

Prejemnikoma priznanja iskreno čestitamo.