Oznaka:

  • Univerza
  • Kakovost

Datum objave:

Rezultati mednarodne lestvice najboljših evropskih univerz QS Europe 2025, ki je izšla julija, Univerzo v Ljubljani (UL) uvrščajo na 221. mesto in s tem ponovno v prvo tretjino na lestvici sodelujočih univerz. V kategoriji zaposlitvenih izidov se je UL uvrstila celo na 6. mesto med evropskimi univerzami in s tem izboljšala svojo lansko uvrstitev za 34 mest.

Na lestvici, ki letos zajema 685 univerz, je UL v primerjavi z lanskim letom, ko se je skupno uvrstila na 204. mesto, sicer nekaj mest izgubila. To je v največji meri mogoče pripisati tako manjšemu številu študentov_k UL, ki so se odločili­_e za študijsko izmenjavo v tujini, kot manjšemu številu tujih študentov_k na izmenjavi na UL v letu 2022 zaradi razmer, povezanih s pandemijo COVID-19. Druga izdaja lestvice QS Europe je namreč zahtevala poročanje glede izpostavljenih in ostalih kazalnikov za leto 2022, ko so omenjene razmere še precej vplivale na odločitve študentov_k glede izmenjav.

Lestvica QS Europe je letos izšla drugič in zajema analizo 12 kazalnikov, združenih v pet krovnih področij (raziskovanje in dosežki, zaposljivost in ugled, učno okolje, mednarodna vključenost in trajnostnost).