Oznaka:

  • Pisarna za prenos znanja
  • Raziskovanje
  • UL MF

Datum objave:

Dobro jutro se začne s prvo skodelico kave. Njen okus izboljša dober pogovor. Na zadnjem srečanju Skodelica znanja, 23. aprila letos, smo gostili dr. Vito Dolžan dr. med., redno profesorico biokemije in molekularne biologije ter vodjo Laboratorija za farmakogenetiko na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko Medicinske fakultete v Ljubljani.

Prof. dr. Vita Dolžan je z navzočimi delila svoje izkušnje in vizije s področja farmakogenetike ter vpetosti v mednarodni raziskovalni prostor. Predstavila je izzive pedagoških delavcev v akademskem okolju, ki se srečujejo z obsežnimi pedagoškimi in raziskovalnimi obveznostmi. Delna pedagoška razbremenitev raziskovalno najbolj aktivnih učiteljev bi omogočila več časa in energije za osredotočenost na ključne naloge, povečala njihovo učinkovitost in inovativnost ter olajšala povezovanje z deležniki.

Gostja je skupaj z raziskovalnimi sodelavci predstavila aktualne projekte na področju farmakogenetike, med drugim PharmGenHUB, ki se osredotoča na dolgoročne genetske spremembe v populaciji na Balkanu. Najpomembnejši projekt, pri katerem so sodelovali, pa je U-PGx, v okviru katerega je potekala klinična raziskava PREPARE, ki je vključevala več kot 600 slovenskih pacientov. Slednja je pokazala, da lahko prilagajanje zdravil genski sliki posameznika pomembno izboljša varnost zdravljenja. Uvedba farmakogenetskega testiranja v klinično prakso bi v prihodnosti lahko zmanjšala izdatke za zdravstveni sistem zaradi bolj racionalne porabe zdravil in manj neželenih učinkov.

Med razpravo smo se posvetili tudi izzivom, s katerimi se soočajo raziskovalci na področju farmakogenetike, še posebej glede implementacije njihovih raziskovalnih rezultatov v klinično prakso. Skupaj smo iskali rešitve za boljše povezovanje med akademskim okoljem, gospodarstvom in odločevalci. Le sodelovanje med različnimi akterji lahko prispeva k nadaljnjemu razvoju in uporabi farmakogenetike, s tem pa tudi k izboljšanju zdravstvenega varstva in kakovosti življenja pacientov.

O gostji

Prof. dr. Dolžan je vodilna strokovnjakinja na področju farmakogenetike v Sloveniji. Sodeluje s številnimi zdravniki in raziskovalci, s katerimi uspešno gradi znanstvene dosežke ter jih prenaša v klinično prakso. Njeno delo je osredotočeno na razvoj klinično-farmakogenetskih modelov, ki omogočajo učinkovitejše in prilagojeno zdravljenje z zdravili.

Kaj je Skodelica znanja?

Skodelica znanja je serija družabnih srečanj, ki jih pripravlja Pisarna za prenos znanja v sodelovanju s fakultetami Univerze v Ljubljani. Gostujoči predavatelji v prijetnem ambientu delijo svoje izkušnje prenosa znanja iz laboratorijev v prakso. Glavni namen srečanj je usmerjati raziskovalke in raziskovalce k učinkovitemu razvoju intelektualne lastnine.