Univerza v Ljubljani si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti in umetnosti. To je mogoče doseči samo, če se tudi njeni zaposleni zavedamo njenih vrednot in delujemo v dobro institucije. Eden od načinov, kako to doseči, je visoka stopnja integritete. Slednja je antipod koruptivnemu ravnanju. Je ena najpomembnejših človeških vrednot, sestavljena iz vedenj in dejanj, skladnih z moralnimi in etičnimi načeli. Več informacij je tukaj. 
 
Integriteta je celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost.
 
Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom.

Organizacija z integriteto je organizacija, ki ima zaposlene osebe z integriteto, obenem pa deluje skladno z etičnimi normami, zapisanimi v etičnih kodeksih organizacij, in veljavnim pravom. 


Pomembni dokumenti
 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 
Načrt integritete

Etični kodeksi 

 
Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani
 
 

Navodila, priporočila
 
Napotki o ravnanju in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril (obrazec 1, 2)

Afiliacija - Sklepa senata UL 21. 4. 2015 in 23. 10. 2018

Lobiranje - pomembne_informacije.pdf

 

 

Dokumenti, vezani na etiko in integriteto v raziskovanju, so objavljeni tukaj.