Integriteta je celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost.

Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom.

Organizacija z integriteto je organizacija, ki ima zaposlene osebe z integriteto, obenem pa deluje skladno z etičnimi normami, zapisanimi v etičnih kodeksih organizacij, in veljavnim pravom. 
 


Pomembni dokumenti
 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 
Načrt integritete

Etični kodeksi 

 
Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani
 
 

Navodila, priporočila
 
Napotki o ravnanju in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril (obrazec 1, 2)

Afiliacija - Sklepa senata UL 21. 4. 2015 in 23. 10. 2018

Dokumenti, vezani na etiko in integriteto v raziskovanju, so objavljeni tukaj.