Univerza v Ljubljani si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti in umetnosti. To je mogoče doseči samo, če se tudi njeni zaposleni zavedamo njenih vrednot in delujemo v dobro institucije. Eden od načinov, kako to doseči, je visoka stopnja integritete. Slednja je antipod koruptivnemu ravnanju. Je ena najpomembnejših človeških vrednot, sestavljena iz vedenj in dejanj, skladnih z moralnimi in etičnimi načeli.

Integriteta je celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost

Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom.

Organizacija z integriteto je organizacija, ki ima zaposlene osebe z integriteto, obenem pa deluje skladno z etičnimi normami, zapisanimi v etičnih kodeksih organizacij, in veljavnim pravom.