Priloge UL Fakultete za strojništvo k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL FS k Merilom)     

 Habilitacijsko področje UL FS

  • strojništvo (velja od 22. 10. 2020 dalje)