Centrala univerze: 01/ 2418 500
 

Rektorat Univerze

REKTOR: prof. dr. Igor Papič
tel: 01/ 2418 600; e-mail: ;

Prorektorji:

prof. dr. Tanja Dmitrović
tel: 01/ 2418 640; e-naslov:

prof. dr. Matjaž Krajnc
tel: 01/ 2418 630; e-naslov:

prof. Boštjan Botas Kenda
tel: 01/ 2418 670; e-naslov:

Pomočnik rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve: mag. Maja Slovenc
tel: 01/ 2418 602; e-naslov:

Glavni tajnik univerze

Glavni tajnik: Mihaela Bauman Podojsteršek
tel: 01/ 2418 629; e-naslov:

Upravni odbor

Predsednik UO: prof. dr. Borut Božič
tel: 01/ 2418 610; e-naslov:

Kabinet rektorja

Organizacija in protokol: Nina Komočar Urbanija
tel: 01/ 2418 604; e-naslov:

Odnosi z javnostmi; vodja: Darja Lisjak
tel: 01/ 2418 691; e-naslov:

Polona Movrin
tel: 01/ 2418 545; e-naslov:

Internacionalizacija; vodja: mag. Katja Cerar
tel: 01/ 2418 576; e-naslov:

Tajništvo glavnega tajnika

Darja Rus
tel: 01/ 2418 512; e-naslov:

Sejni prostori: Silvestra Ocepek
tel: 01/ 2418 608; e-naslov: 

Univerzitetna služba za notranjo revizijo

Vodja: Nataša Miklavčič
tel: 01/ 2418 663; e-naslov:

Sanja Maksič
tel: 01/ 2418 547; e-naslov:

Maja Peklaj
tel: 01/ 2418 553; e-naslov:

Doktorska šola

Predstojnica doktorske šole: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
tel: 01/ 2418 575; e-naslov:

Univerzitetna služba za doktorski študij (Doktorska šola)

Pomočnik glavnega tajnika: Sergeja Mitič
tel: 01/ 2418 536; e-naslov:

Tjaša Podpečan
tel: 01/ 2418 573; e-naslov:

Simona Erjavec
tel: 01/ 2418 546; e-naslov:

Jasmina Balant
tel: 01/ 2418 659; e-naslov:

Jelena Tomažin
tel: 01/ 2418 656; e-naslov:

Univerzitetna služba za 1. in 2. stopnjo

Pomočnik glavnega tajnika: Polonca Miklavc Valenčič
tel: 01/ 2418 540; e-naslov:

Vodja: Katja Vončina
tel: 01/ 2418 535; e-naslov:

Maša Janeš
tel: 01/ 2418 690; e-naslov:

Maja Žagar
tel: 01/ 2418 692; e-naslov:

Nataša Smerdelj
tel: 01/ 2418 699; e-naslov:

Mirela Šućur
tel: 01/ 2418 595; e-naslov:

Andreja Pavlin
tel: 01/ 2418 544; e-naslov:

Oddelek za študentske zadeve:

Vodja: Tina Truden
tel: 01/ 2418 526; e-naslov:

Anja Premk
tel: 01/ 2418 642; e-naslov:

Visokošolska prijavno informacijska služba - VPIS

Pomočnik glavnega tajnika: Enrika Črnivec
tel: 01/ 2418 506, faks: 01/ 2418 671; e-naslov:

Tanja Žužek
tel: 01/ 2418 504; e-naslov:

Jasmin Avdić
tel: 01/ 2418 538; e-naslov:

Lea Žitnik
tel: 01/ 2418 557; e-naslov:

Alenka Šuligoj
tel: 01/ 2418 508, 01/ 2418 509; e-naslov:

Tajništvo: Stane Petrič
tel: 01/ 2418 502, 01/ 2418 503; e-naslov:

Dolores Jankovič
tel: 01/ 2418 657; e-naslov:

Pisarna za prenos znanja

Pomočnik glavnega tajnika: Urša Jerše
tel: 01/ 2418 528; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: dr. Marijan Leban
tel: 01/ 2418 534; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: mag. Simona Rataj
tel: 01/ 2418 533; e-naslov:

Nina Smerdu
tel: 01/ 2418 693; e-naslov:

Teja Stamać
tel: 01/ 2418 580; e-naslov:

Miha Rajh
tel: 01/ 2418 579; e-naslov:

Jana Šav
tel: 01/ 2418 581; e-naslov:

Cristina Gabriela Pinto Droga Mazovec
tel: 01/ 2418 583; e-naslov:

Intelektualna lastnina: e-naslov:

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Staška Mrak Jamnik
tel: 01/ 2418 532; e-naslov:

Vodja službe: Tjaša Nabergoj
tel: 01/ 2418 666; e-naslov:

Rebeka Lesjak
tel: 01/ 2418 529; e-naslov:

Lucija Završnik Čučkin
tel: 01/ 2418 611; e-naslov:

Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Pomočnik glavnega tajnika: dr. Mojca Kotar
tel: 01/ 2418 679; e-naslov:

Center za osebni in profesionalni razvoj študentov

Predstojnik organizacijske enote: Maja Dizdarevič
tel: 01/ 2418 685; e-naslov:

Karierni center, svetovalnica:

Vesna Zupan
tel: 01/2418 732; e-naslov: 

Andreja Jurček
tel: 030 641 644; e-naslov:

mag. Tina Kozic Kolšek
tel: 030 641 643; e-naslov:

dr. Sabina Žnidaršič Žagar
tel. 030 641 640, e-naslov:

Aleksandra Radusinović
tel: 01/ 2418 684; e-naslov:

mag. Klemen Marinčič
tel: 030 641 657; e-naslov:

Pika Domenis
tel: 01/ 2418 682; e-naslov:

Barbara Baraga
tel: 01/ 2418 658; e-naslov:

Sabina Mikuletič Zalaznik
tel: 01/ 2418 698; e-naslov:

Obštudijska dejavnost:

Vodja: Ivanka Stritar
tel: 01/ 2418 633; e-naslov:

Mojca Rupert
tel: 01/ 2418 631; e-naslov:

Recepcija Športna dvorana Rožna dolina
tel: 01/ 2418 636

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

Predstojnik organizacijske enote: Bibi Ovaska Presetnik
tel: 01/ 2418 594; e-naslov:

Helena Deršek Štuhec
tel: 01/ 2418 592; e-naslov:

Urška Ravnik
tel: 01/ 2418 572; e-naslov:

Aljoša Belcijan
tel: 01/ 2418 543; e-naslov:

Univerzitetna finančno računovodska služba

Pomočnik glavnega tajnika: Marija Klančišar
tel: 01/2418 550; e-naslov:

Vodja službe: Irena Pentič
tel: 01/ 2418 563; e-naslov:

Vodja službe: Milojka Posavec Tršan
tel: 01/ 2418 561; e-naslov:

Vodja službe: Polona Muhič
tel: 01/ 2418 554; e-naslov:

Barbara Tome
tel: 01/ 2418 562; e-naslov:

Katarina Rakar
tel: 01/ 2418 560; e-naslov:

Jože Albreht
tel: 01/ 2418 574; e-naslov:

Darja Žigon
tel: 01/ 2418 558; e-naslov:

Helena Brnot
tel: 01/ 2418 556; e-naslov:

Marina Tišma
tel: 01/ 2418 588; e-naslov:

Dora Frajle
tel: 01/ 2418 551; e-naslov:

Univerzitetna služba za investicije

Pomočnik glavnega tajnika: Irena Leban
tel: 01/ 2418 626; e-naslov:

Vodja: Petra Bauer
e-naslov 01/ 2418 623; e-naslov:

Anja Gomizelj
tel: 01/ 2418 627; e-naslov:

Marko Grmovšek
tel: 01/ 2418 681; e-naslov:

Boštjan Gabrovšek
tel: 01/ 2418 539; gsm: 031 352 682, e-naslov:

Receptor: Sabina Pungartnik
tel: 01/ 2418 500, e-naslov:

Receptor: Robert Primožič
tel: 01/ 2418 500, e-naslov:

Univerzitetna služba za informatiko

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Aleš Košir
tel: 01/ 2418 615; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: Anton Jagodic
tel: 01/ 2418 652; e-naslov:

Majda Rebernik
tel: 01/ 2418 618; e-naslov:

Marjan Bokal
tel: 01/ 2418 516; e-naslov:

mag. Heda Šturm
tel: 01/ 2418 667; e-naslov:

Sabina Bauman
tel: 01/ 2418 614; e-naslov:

Romana Kus
tel: 01/ 2418 665; e-naslov:

Matic Nartnik
tel: 01/ 2418 669; e-naslov:

Pomoč uporabnikom
tel: 01/ 2418 668; e-naslov:

Elektronski naslov za spletne objave:

Univerzitetna služba za pravne zadeve ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Pomočnik glavnega tajnika: Alenka Golobič
tel: 01/ 2418 607; e-naslov:

Oddelek za pravne zadeve:

Vodja: mag. Tea Urankar
tel: 01/2418 525; e-naslov:

Sonja Parkelj
tel: 01/ 2418 578; e-naslov:

Teja Velkavrh
tel: 01/ 2418 531; e-naslov:

Majda Lazar
tel: 01/ 2418 527; e-naslov:

Glavna pisarna:

Vodja: mag. Breda Zalašček
tel: 01/ 2418 622; faks: 01/ 2418 660; e-naslov:

Zdenka Krivenko
tel: 01/ 2418 622; faks: 01/ 2418 660; e-naslov:

Ružica Gatarič
tel: 01/ 2418 530; e-naslov:

Primož Ogrin
tel: 01/ 2418 530; e-naslov:

Ekonom: Zlatko Blatnik
tel: 01/ 2418 632; e-naslov:

Arhivsko muzejska služba:

Vodja: Tatjana Dekleva
tel: 01/ 2418 582; e-naslov:

Tea Anžur
tel: 01/ 2418 584; e-naslov:

Univerzitetna služba za kadrovske zadeve

Pomočnik glavnega tajnika: Alja Gazvoda
tel: 01/ 2418 591; e-naslov:

Oddelek za delovno pravo, plačni sistem in habilitacije:

Vodja: Urša Lavrič
tel: 01/ 2418 697; e-naslov:

mag. Petra Zabukovec
tel: 01/ 2418 524; e-naslov:

Katarina Ivec
tel: 01/ 2418 523; e-naslov:

Katja Žnidarič
tel: 01/ 2418 522; e-naslov:

Oddelek za kadrovske zadeve rektorata:

Renata Bogataj-Špenko
tel: 01/ 2418 596; e-naslov:

Univerzitetna služba za kakovost, analize in poročanje

Pomočnik glavnega tajnika: dr. Tomaž Deželan
tel: 01/ 2418 680; e-naslov:

Petra Pongrac
tel: 01/ 2418 517; e-naslov:

mag. Vanja Perovšek
tel: 01/ 2418 687; e-naslov:

Marko Ahčan
tel: 01/ 2418 612; e-naslov:

Katja Žibert Kamšek
tel: 01/ 2418 696; e-naslov:

Projektna pisarna UL

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Zlata Ploštajner
tel: 01/ 2418 689, e-naslov:

Vodja: mag. Sabina Rajšelj
tel: 01/ 2418 598; e-naslov:

Alja Vilič Purg
tel: 01/ 2418 542; e-naslov:

Vesna Teichmeister Mujanović
tel: 01/ 2418 541; e-naslov:

Božo Božovič
tel.: 01/ 2418 548; e-naslov:

Eva Rožanc
tel.: 01/ 2418 515; e-naslov:

Špela Lampe
tel.: 01/ 2418 639; e-naslov: