Centrala univerze: 01/ 2418 500
 

Rektorat Univerze v Ljubljani

Rektor

prof. dr. Gregor Majdič
tel: 01/ 2418 600; e-mail: 

Prorektorji

prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
tel: 01/ 2418 620; e-naslov:

prof. dr. Maja Klun
tel: 01/2418 671; e-naslov:

prof. dr. Anton Ramšak
tel: 01/ 2418 640; e-naslov: 

prof. dr. Boštjan Markoli
tel: 01/ 2418 630; e-naslov:

prof. mag. Matjaž Drevenšek
tel: 01/2418 670; e-naslov:

Pomočnica rektorja

mag. Kristina Plavšak Krajnc
tel: 01/ 2418 601; e-naslov:

Svetovalci rektorja

mag. Bernarda Golob Hribar
e-naslov:

izr. prof. dr. Dejan Jontes
tel: 01/ 2418 601; e-naslov: i

Upravni odbor

Predsednik: prof. dr. Emil Erjavec
tel: 01/ 2418 610; e-naslov:

Glavni tajnik univerze

Mihaela Bauman Podojsteršek
tel: 01/ 2418 629; e-naslov:

Kabinet rektorja

Organizacija in protokol:

Urška Novak
tel: 01/ 2418 604; e-naslov: urska.novak@uni-lj.si; 

Odnosi z javnostmi: 

Predstojnica organizacijske enote: Nina Narat Meden
tel: 01/ 2418 691; e-naslov:  

Tajništvo glavnega tajnika

Darja Rus
tel: 01/ 2418 512; e-naslov:

Sejni prostori: Silvestra Ocepek
tel: 01/ 2418 608; e-naslov: 

Oddelek za upravljanje s tveganji in varstvo osebnih podatkov:

Vodja: Nina Komočar Urbanija
tel: 01/ 2418 534; e-naslov:  

Doktorska šola

Predstojnica doktorske šole: prof. dr. Tatjana Marvin
tel: 01/ 2418 575; e-naslov: tatjana.marvin@ff.uni-lj.si

Univerzitetna služba za doktorski študij (Doktorska šola)

Pomočnica glavnega tajnika:Sergeja Mitič
tel: 01/ 2418 536; e-naslov:

Vodja: Anja Oven
tel: 01/ 2418 606; e-naslov:

Ajda Bleiweis
tel: 01/ 2418 546; e-naslov:

Tjaša Podpečan
tel: 01/ 2418 573; e-naslov:

dr. Simona Erjavec
tel: 01/ 2418 565; e-naslov:

Vodja: Jasmina Balant
tel: 01/ 2418 659; e-naslov:

Univerzitetna služba za 1. in 2. stopnjo

Pomočnica glavnega tajnika: Polonca Miklavc Valenčič
tel: 01/ 2418 540; e-naslov:

Vodja: Nataša Smerdelj
tel: 01/ 2418 699; e-naslov: 

Vodja: Marina Šućur
tel: 01/2418 535; e-naslov: 

Maja Žagar
tel: 01/ 2418 692; e-naslov: i

Špela Bajželj
tel: 01/ 2418 695; e-naslov:

Nina Mali
tel: 01/ 2418 602; e-naslov: 

Andreja Pavlin
tel: 01/ 2418 544; e-naslov:

Tina Drganc
tel: 01/ 2418 642; e-naslov:

Visokošolska prijavno informacijska služba - VPIS

Pomočnica glavnega tajnika: mag. Danijela Kotnik
tel: 01/ 2418 678, e-naslov: 

Vodja: Tanja Žužek
tel: 01/ 2418 505; e-naslov: 

Vodja: Saša Fidler Duronjič
tel: 01/ 2418 570; e-naslov:

Jasmin Avdić
tel: 01/ 2418 538; e-naslov:

dr. Sabina Žnidaršič
tel. 030 641 640, e-naslov:

Lea Žitnik
tel: 01/ 2418 555; e-naslov:

Alenka Šuligoj
tel: 01/ 2418 508; e-naslov: 

Tjaša Obranovič
tel: 01/ 2418 634; e-naslov:

Dolores Jankovič
tel: 01/ 2418 657; e-naslov:

Tajništvo: Stane Petrič
tel: 01/ 2418 502; e-naslov:

Svetlana Matijevič
tel: 01/ 2418 595; e-naslov:

Anja Premk
tel: 01/ 2418 509; e-naslov: 

Pisarna za prenos znanja

Pomočnica glavnega tajnika: Urša Jerše
tel: 01/ 2418 528; e-naslov:

Predstojnica organizacijske enote: mag. Simona Rataj
tel: 01/ 2418 533; e-naslov:

Predstojnica organizacijske enote: Cristina Gabriela Pinto Droga Mazovec
tel: 01/ 2418 583; e-naslov: 

Vodja: Peter Alešnik
tel: 01/2418 680; e-naslov: 

Katja Cergol
tel: 01/ 2418 641; e-naslov:

mag. Andrej Černetič
tel: 01/ 2418 537; e-naslov: 

Nadja Viharev
tel: 01/ 2418 635; e-naslov: 

Intelektualna lastnina: e-naslov:

Sodelovanje z gospodarstvom: 

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

Pomočnica glavnega tajnika: mag. Staška Mrak Jamnik
tel: 01/ 2418 532; e-naslov:

Sanja Narančić
tel: 01/ 2418 653; e-naslov:

Oddelek za mednarodno raziskovalno sodelovanje:

Vodja: Rebeka Lesjak
tel: 01/ 2418 529; e-naslov:

Bruna Korent
tel: 01/ 2418 646; e-naslov: 

Oddelek za nacionalne raziskave in infrastrukturo:

Vodja: Lucija Završnik Čučkin
tel: 01/ 2418 611; e-naslov:

Raziskovalno razvojni center UL - EUTOPIA

Pomočnica glavnega tajnika:  Tjaša Nabergoj
tel: 01/ 2418 666; e-naslov:

prof. dr. Ivan Svetlik
tel: 031/ 316 111; e-naslov:

Mateja Melink
tel: 01/ 2418 661; e-naslov:

Iris Ivaniš
tel: 01/ 2418 654; e-naslov:

mag. Manca Drobne
tel: 01/ 2418 609; e-naslov:

dr. Zarja Muršič
tel: 01/ 2418 609; e-naslov:

dr. Ana Marija Sobočan
tel: 01/ 3006 234; e-naslov:

dr. Petra Videmšek
tel: 01/ 2809 255; e-naslov:

Raziskovalno razvojni center UL - COMPETE

Vodja: dr. Tadej Kokalj
tel: 01/ 4798 573; e-naslov:

Tjaša Lenarčič
tel: 01/ 4798 703; e-naslov:
prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl
tel: 01/ 4798 572; e-naslov: 

prof. dr. Igor Plazl
tel: 01/ 4798 580; e-naslov:

doc. dr. Boštjan Genorio
tel: 01/ 4798 586; e-naslov:  

prof. dr. Ines Mandić-Mulec
tel: 01/ 3203 409; e-naslov:

doc. dr. Jure Derganc
tel: 01/ 5437 615; e-naslov:

prof. dr. Joško Valentinčič
tel: 01/ 4771 730; e-naslov: j

dr. Drago Resnik
tel: 01 4768 303; e-naslov: i

Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Pomočnica glavnega tajnika: dr. Mojca Kotar
tel: 01/ 2418 679; e-naslov:

mag. Ana Božič Ranfl
tel: 01/ 2418 577; e-naslov:

Univerzitetna služba za študente in alumne

Pomočnica glavnega tajnika: Tamara Boh
tel: 01/ 2418 684; e-naslov:

Karierni centri

Vodja: Jelena Ličanin
tel: 01/2418 658; e-naslov: 

Andreja Jurček
tel: 030 641 644; e-naslov:

mag. Tina Kozic Kolšek
tel: 030 641 643; e-naslov:

mag. Klemen Marinčič
tel: 030 641 657; e-naslov:

Pika Domenis
tel: 01/ 2418 732; e-naslov:

Sabina Mikuletič Zalaznik
tel: 01/2418 698; e-naslov:

Mreža klubov alumnov UL:

Vodja: Zala Simčič
tel: 01/ 2418 650; e-naslov: 

mag. Tina Malenšek
tel: 01/ 2418 559; e-naslov:

Center za obštudijsko dejavnost:

Vodja: Ivanka Stritar
tel: 01/ 2418 633; e-naslov:

Mojca Rupert
tel: 01/ 2418 631; e-naslov:

Recepcija Športna dvorana Rožna dolina
tel: 01/ 2418 636

Pisarna varuha študentov:

doc. dr. Milena Košak Babuder
e-naslov: 

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

Pomočnica glavnega tajnika: Bibi Ovaska
tel: 01/ 2418 594; e-naslov:

Helena Deršek Štuhec
tel: 01/ 2418 592; e-naslov:

Urška Ravnik
tel: 01/ 2418 572; e-naslov:

Aljoša Belcijan
tel: 01/ 2418 543; e-naslov:

Erika Bolčina
tel: 01/ 2418 571; e-naslov:

Oddelek za internacionalizacijo in strateška partnerstva:

Vodja: mag. Katja Cerar
tel: 01/ 2418 576; e-naslov: 

Univerzitetna finančno računovodska služba

Pomočnica glavnega tajnika: Nina Šmit
tel: 01/ 2418 564; e-naslov: 

Vodja: Irena Pentič
tel: 01/ 2418 563; e-naslov:

Vodja: Katarina Šebenik
tel: 01/ 2418 566; e-naslov:

Milojka Posavec Tršan
tel: 01/ 2418 561; e-naslov:

Barbara Tome
tel: 01/ 2418 562; e-naslov:

Martina Grlj Kalacanović
tel: 01/ 2418 554; e-naslov:

Špela Gradišnik
tel: 01/ 2418 579; e-naslov: 

Vesna Habjan
tel: 01/ 2418 574; e-naslov:

Darja Žigon
tel: 01/ 2418 558; e-naslov:

Helena Brnot
tel: 01/ 2418 556; e-naslov:

Marina Tišma
tel: 01/ 2418 588; e-naslov:

Tanja Miklavčič
tel: 01/ 2418 551; e-naslov:

Univerzitetna služba za investicije

Pomočnica glavnega tajnika: Irena Leban
tel: 01/ 2418 626; e-naslov:

Predstojnica organizacijske enote: Petra Tomc
e-naslov 01/ 2418 623; e-naslov:

Vodja: Mira Stantič
e-naslov 01/ 2418 651; e-naslov: 

Vodja: Boštjan Kolenc
tel: 01/ 2418 624; e-naslov:

Anja Gomizelj
tel: 01/ 2418 627; e-naslov:

Boštjan Gabrovšek
tel: 01/ 2418 539; gsm: 031 352 682, e-naslov:

Receptorka: Sabina Pungartnik
tel: 01/ 2418 500, e-naslov:

Receptor: Robert Primožič
tel: 01/ 2418 500, e-naslov:

Univerzitetna služba za informatiko

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Aleš Košir
tel: 01/ 2418 615; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: Anton Jagodic
tel: 01/ 2418 652; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: mag. Peter Privšek
tel: 01/ 2418 613; e-naslov:

Vodja: Vladislav Jevšnik
tel: 01/ 2418 619; e-naslov: 

Iztok Hostnik
tel: 01/ 2418 683; e-naslov:

Matiček Gorogranc
tel: 01/ 2418 681; e-naslov: 

Peter Kolenc
tel: 01/ 2418 638; e-naslov:

Romana Kus
tel: 01/ 2418 665; e-naslov:

Dejan Vidović
tel: 01/ 2418 643; e-naslov: 

Gregor Jamnikar
tel: 01/ 2418 605; e-naslov:

Mitja Kogoj
tel: 01/ 2418 667; e-naslov: 

Pomoč uporabnikom
tel: 01/ 2418 668; e-naslov:

Elektronski naslov za spletne objave:

Univerzitetna služba za pravne zadeve ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Pomočnica glavnega tajnika: Alenka Golobič
tel: 01/ 2418 607; e-naslov:

Oddelek za gospodarskopravne, stvarnopravne in splošno pravne zadeve:

Predstojnica organizacijske enote: Teja Velkavrh
tel: 01/ 2418 531; e-naslov:

Vesna Pompe
tel: 01/ 2418 686; e-naslov: 

Oddelek za javna naročila in splošne pravne zadeve:

Vodja:  Majda Lazar
tel: 01/2418 527; e-naslov:

Sonja Parkelj
tel: 01/ 2418 578; e-naslov:

Glavna pisarna:

Vodja: dr. Breda Zalašček
tel: 01/ 2418 622; e-naslov:

Ružica Gatarič
tel: 01/ 2418 530; e-naslov:

Primož Ogrin
tel: 01/ 2418 530; e-naslov:

Ekonom: Zlatko Blatnik
tel: 01/ 2418 632; e-naslov:

Arhivsko muzejska služba:

Vodja: Tatjana Dekleva
tel: 01/ 2418 582; e-naslov:

Tea Anžur
tel: 01/ 2418 584; e-naslov:

Univerzitetna služba za kadrovske zadeve

Pomočnica glavnega tajnika: Alja Gazvoda
tel: 01/ 2418 591; e-naslov:

Oddelek za delovno pravo, plačni sistem in habilitacije:

Predstojnica organizacijske enote: Maša Hiti
tel: 01/ 2418 589; e-naslov: 

mag. Petra Zabukovec
tel: 01/ 2418 524; e-naslov:

Katarina Ivec
tel: 01/ 2418 523; e-naslov:

Ajda Lesjak
tel: 01/ 2418 618; e-naslov:

Oddelek za razvoj kadrovske funkcije in zaposlovanje tujcev:

Vodja: Katja Žnidarič
tel: 01/ 2418 522; e-naslov:

Oddelek za kadrovske zadeve rektorata:

Renata Bogataj Špenko
tel: 01/ 2418 596; e-naslov:

Barbara Ferjan Spreizer
tel: 01/ 2418 599; e-naslov: 

Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje

Pomočnik glavnega tajnika: dr. Tomaž Deželan
tel: 01/ 2418 680; e-naslov:

Oddelek za analize in poročanje:

Vodja: Petra Pongrac
tel: 01/ 2418 517; e-naslov:

Marko Ahčan
tel: 01/ 2418 612; e-naslov:

Oddelek za kakovost:

Vodja: Sabina Otoničar
tel: 01/ 2418 569; e-naslov:

mag. Vanja Perovšek
tel: 01/ 2418 687; e-naslov:

dr. Maja Hosta
tel: 01/ 2418 568; e-naslov:

Oddelek za kakovost na področju umetnosti:

Vodja: Mirela Šućur
tel: 01/ 2418 637; e-naslov: 

Projektna pisarna UL

Pomočnica glavnega tajnika: mag. Zlata Ploštajner
tel: 01/ 2418 689, e-naslov:

Vodja: Miha Lebič
tel: 01/ 2418 598; e-naslov:

Eva Rožanc
tel.: 01/ 2418 515; e-naslov:

Katarina Vrhovec Celarec
tel.: 01/ 2418 519; e-naslov:

Vesna Zupan
tel: 01/2418 639; e-naslov: 

Iva Juhart
tel: 01/2418 513; e-naslov:

Sanja Maksič
tel: 01/2418 590; e-naslov: 

Alja Vilič Purg
tel: 01/ 2418 542; e-naslov: 

Center Digitalna UL

Vodja: mag. Marko Papić
tel.: 01/ 4768 801; e-naslov:

Vodja: Sanja Jedrinović
tel.: 01/ 5892 206; e-naslov:

Mateja Bevčič
tel.: 01/ 5892 206; e-naslov:

Tadeja Nemanić
tel.: 01/ 5892 206; e-naslov:

Založba UL

Predstojnik organizacijske enote: dr. Matevž Rudolf
tel.: 01/2411 181; e-naslov: