Centrala univerze: 01/ 2418 500
 

Rektorat Univerze

Rektor

prof. dr. Igor Papič
tel: 01/ 2418 600; e-mail: ;

Prorektorji

prof. dr. Tanja Dmitrović
tel: 01/ 2418 640; e-naslov:

prof. dr. Barbara Novak
tel: 01/ 2418 620; e-naslov:

prof. dr. Matjaž Krajnc
tel: 01/ 2418 630; e-naslov:

Pomočniki rektorja

Pomočnik rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve: mag. Maja Slovenc
tel: 01/ 2418 602; e-naslov:

Pomočnik rektorja za kakovost in razvoj: prof. dr. Tomaž Deželan
tel: 01/ 2418 680; e-naslov:

Glavni tajnik univerze

Mihaela Bauman Podojsteršek
tel: 01/ 2418 629; e-naslov:

Upravni odbor

Predsednik: prof. dr. Borut Božič
tel: 01/ 2418 610; e-naslov:

Kabinet rektorja

Organizacija in protokol:

Nina Komočar Urbanija
tel: 01/ 2418 604; e-naslov: 

Odnosi z javnostmi: 

Predstojnik organizacijske enote: Darja Lisjak
tel: 01/ 2418 691; e-naslov:

Vodja: Polona Movrin
tel: 01/ 2418 545; e-naslov:

Internacionalizacija:

Vodja: mag. Katja Cerar
tel: 01/ 2418 576; e-naslov:

Tajništvo glavnega tajnika

Darja Rus
tel: 01/ 2418 512; e-naslov:

Sejni prostori: Silvestra Ocepek
tel: 01/ 2418 608; e-naslov: 

Univerzitetna služba za notranjo revizijo

Vodja: Romana Dečko Grmek
tel: 01/ 2418 641; e-naslov: 

Doktorska šola

Predstojnica doktorske šole: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
tel: 01/ 2418 575; e-naslov:

Univerzitetna služba za doktorski študij (Doktorska šola)

Pomočnik glavnega tajnika: Sergeja Mitič
tel: 01/ 2418 536; e-naslov:

Vodja: Ivana Babič
tel: 01/ 2418 546; e-naslov:

Tjaša Podpečan
tel: 01/ 2418 573; e-naslov:

Simona Erjavec
tel: 01/ 2418 565; e-naslov:

Jasmina Balant
tel: 01/ 2418 659; e-naslov:

Jelena Tomažin
tel: 01/ 2418 656; e-naslov:

Univerzitetna služba za 1. in 2. stopnjo

Pomočnik glavnega tajnika: Polonca Miklavc Valenčič
tel: 01/ 2418 540; e-naslov:

Vodja: Marina Šućur
tel: 01/ 2418 535; e-naslov:

Maja Žagar
tel: 01/ 2418 692; e-naslov:

Nataša Smerdelj
tel: 01/ 2418 699; e-naslov:

Špela Bajželj
tel: 01/ 2418 695; e-naslov:

Andreja Pavlin
tel: 01/ 2418 544; e-naslov:

Oddelek za študentske zadeve:

Tina Drganc
tel: 01/ 2418 642; e-naslov:

Svetlana Matijevič
tel: 01/ 2418 595; e-naslov:

Visokošolska prijavno informacijska služba - VPIS

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Danijela Kotnik
tel: 01/ 2418 678, e-naslov: 

Predstojnik organizacijske enote: Enrika Črnivec
tel: 01/ 2418 506, e-naslov:

Vodja: Tanja Žužek
tel: 01/ 2418 504; e-naslov:

Vodja: Saša Fidler Duronjič
tel: 01/ 2418 570; e-naslov:

Jasmin Avdić
tel: 01/ 2418 538; e-naslov:

dr. Sabina Žnidaršič
tel. 030 641 640, e-naslov:

Lea Žitnik
tel: 01/ 2418 557; e-naslov:

Tjaša Obranovič
tel: 01/ 2418 634; e-naslov:

Dolores Jankovič
tel: 01/ 2418 657; e-naslov:

Tajništvo: Stane Petrič
tel: 01/ 2418 502, 01/ 2418 503; e-naslov:

Pisarna za prenos znanja

Pomočnik glavnega tajnika: Urša Jerše
tel: 01/ 2418 528; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: dr. Marijan Leban
tel: 01/ 2418 534; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: mag. Simona Rataj
tel: 01/ 2418 533; e-naslov:

Nina Smerdu
tel: 01/ 2418 693; e-naslov:

Teja Stamać
tel: 01/ 2418 580; e-naslov:

Jana Šav
tel: 01/ 2418 581; e-naslov:

Cristina Gabriela Pinto Droga Mazovec
tel: 01/ 2418 583; e-naslov:

dr. Matjaž Linec
tel: 01/ 2418 635; e-naslov:

Dominik Bagola
tel: 01/ 2418 567; e-naslov:

Intelektualna lastnina: e-naslov:

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Staška Mrak Jamnik
tel: 01/ 2418 532; e-naslov:

Sanja Narančić
tel: 01/ 2418 653; e-naslov:

Oddelek za podporo raziskovalcem in promocijo:

Vodja: Rebeka Lesjak
tel: 01/ 2418 529; e-naslov:

Bruna Korent
tel: 01/ 2418 645; e-naslov:

Oddelek za nacionalne projekte:

Vodja: Lucija Završnik Čučkin
tel: 01/ 2418 611; e-naslov:

Raziskovalno razvojni center UL

Pomočnik glavnega tajnika:  Tjaša Nabergoj
tel: 01/ 2418 666; e-naslov:

prof. dr. Ivan Svetlik
tel: 031/ 316 111; e-naslov:

Mateja Melink
tel: 01/ 2418 661; e-naslov:

Iris Ivaniš
tel: 01/ 2418 654; e-naslov:

Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Pomočnik glavnega tajnika: dr. Mojca Kotar
tel: 01/ 2418 679; e-naslov:

Center za osebni in profesionalni razvoj študentov

Pomočnik glavnega tajnika: Maja Dizdarević
tel: 01/ 2418 685; e-naslov:

Karierni center, svetovalnica:

Vodja: Barbara Baraga
tel: 01/ 2418 658; e-naslov:

Vesna Zupan
tel: 01/2418 732; e-naslov: 

Andreja Jurček
tel: 030 641 644; e-naslov:

mag. Tina Kozic Kolšek
tel: 030 641 643; e-naslov:

mag. Klemen Marinčič
tel: 030 641 657; e-naslov:

Zala Simčič
tel: 01/ 2418 682; e-naslov:

Sabina Mikuletič Zalaznik
tel: 01/ 2418 698; e-naslov:

mag. Tina Malenšek Kojić
tel: 01/ 2418 559; e-naslov:

Tamara Boh
tel: 01/ 2418 684; e-naslov:

Obštudijska dejavnost:

Vodja: Mojca Rupert
tel: 01/ 2418 631; e-naslov:

Lučka Cencič
tel: 01/ 2418 633; e-naslov:

Recepcija Športna dvorana Rožna dolina
tel: 01/ 2418 636

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

Pomočnik glavnega tajnika: Bibi Ovaska
tel: 01/ 2418 594; e-naslov:

Helena Deršek Štuhec
tel: 01/ 2418 592; e-naslov:

Urška Ravnik
tel: 01/ 2418 572; e-naslov:

Aljoša Belcijan
tel: 01/ 2418 543; e-naslov:

Erika Bolčina
tel: 01/ 2418 571; e-naslov:

Univerzitetna finančno računovodska služba

Pomočnik glavnega tajnika: Nina Šmit
tel: 01/ 2418 564; e-naslov: 

Vodja: Irena Pentič
tel: 01/ 2418 563; e-naslov:

Vodja: Anka Čižman
tel: 01/ 2418 621; e-naslov:

Milojka Posavec Tršan
tel: 01/ 2418 561; e-naslov:

Barbara Tome
tel: 01/ 2418 562; e-naslov:

Jože Albreht
tel: 01/ 2418 574; e-naslov:

Darja Žigon
tel: 01/ 2418 558; e-naslov:

Helena Brnot
tel: 01/ 2418 556; e-naslov:

Marina Tišma
tel: 01/ 2418 588; e-naslov:

Tanja Miklavčič
tel: 01/ 2418 551; e-naslov:

Univerzitetna služba za investicije

Pomočnik glavnega tajnika: Irena Leban
tel: 01/ 2418 626; e-naslov:

Vodja: Petra Tomc
e-naslov 01/ 2418 623; e-naslov:

Anja Gomizelj
tel: 01/ 2418 627; e-naslov:

Boštjan Kolenc
tel: 01/ 2418 624; e-naslov:

Marko Grmovšek
tel: 01/ 2418 681; e-naslov:

Boštjan Gabrovšek
tel: 01/ 2418 539; gsm: 031 352 682, e-naslov:

Receptor: Sabina Pungartnik
tel: 01/ 2418 500, e-naslov:

Receptor: Robert Primožič
tel: 01/ 2418 500, e-naslov:

Univerzitetna služba za informatiko

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Aleš Košir
tel: 01/ 2418 615; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: Anton Jagodic
tel: 01/ 2418 652; e-naslov:

Predstojnik organizacijske enote: mag. Peter Privšek
tel: 01/ 2418 613; e-naslov:

Vodja: mag. Heda Šturm
tel: 01/ 2418 667; e-naslov:

Vodja: Marjan Bokal
tel: 01/ 2418 516; e-naslov:

Iztok Hostnik
tel: 01/ 2418 683; e-naslov:

Peter Kolenc
tel: 01/ 2418 638; e-naslov:

Romana Kus
tel: 01/ 2418 665; e-naslov:

Vladislav Jevšnik
tel: 01/ 2418 619; e-naslov:

Janez  Puntar
tel: 01/ 2418 668; e-naslov: 

Gregor Jamnikar
tel: 01/ 2418 605; e-naslov:

Matic Nartnik
tel: 01/ 2418 669; e-naslov:

Matic Klevišar
tel: 01/ 2418 662; e-naslov:

Pomoč uporabnikom
tel: 01/ 2418 668; e-naslov:

Elektronski naslov za spletne objave:

Univerzitetna služba za pravne zadeve ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Pomočnik glavnega tajnika: Alenka Golobič
tel: 01/ 2418 607; e-naslov:

Oddelek za gospodarsko pravne in stvarnopravne zadeve:

Vodja:  Teja Velkavrh
tel: 01/ 2418 531; e-naslov:

Mirela Lidjan
tel: 01/ 2418 686; e-naslov:

Oddelek za javna naročila in splošne pravne zadeve:

Sonja Parkelj
tel: 01/ 2418 578; e-naslov:

Glavna pisarna:

Vodja: mag. Breda Zalašček
tel: 01/ 2418 622; e-naslov:

Ružica Gatarič
tel: 01/ 2418 530; e-naslov:

Primož Ogrin
tel: 01/ 2418 530; e-naslov:

Ekonom: Zlatko Blatnik
tel: 01/ 2418 632; e-naslov:

Arhivsko muzejska služba:

Vodja: Tatjana Dekleva
tel: 01/ 2418 582; e-naslov:

Tea Anžur
tel: 01/ 2418 584; e-naslov:

Univerzitetna služba za kadrovske zadeve

Pomočnik glavnega tajnika: Alja Gazvoda
tel: 01/ 2418 591; e-naslov:

Oddelek za delovno pravo, plačni sistem in habilitacije:

Predstojnik organizacijske enote: Urša Lavrič
tel: 01/ 2418 697; e-naslov:

mag. Petra Zabukovec
tel: 01/ 2418 524; e-naslov:

Katarina Ivec
tel: 01/ 2418 523; e-naslov:

Katja Žnidarič
tel: 01/ 2418 522; e-naslov:

Maša Hiti
tel: 01/ 2418 589; e-naslov:

Oddelek za kadrovske zadeve rektorata:

Renata Bogataj-Špenko
tel: 01/ 2418 596; e-naslov:

Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje

Pomočnik rektorja za kakovost in razvoj: dr. Tomaž Deželan
tel: 01/ 2418 680; e-naslov:

Oddelek za analize in poročanje:

Vodja: Petra Pongrac
tel: 01/ 2418 517; e-naslov:

Marko Ahčan
tel: 01/ 2418 612; e-naslov:

Oddelek za kakovost:

Vodja: Sabina Otoničar
tel: 01/ 2418 569; e-naslov:

Vodja: Mirela Šućur
tel: 01/ 2418 637; e-naslov: 

mag. Vanja Perovšek
tel: 01/ 2418 687; e-naslov:

Anja Oven
tel: 01/ 2418 694; e-naslov:

Maja Hosta
tel: 01/ 2418 568; e-naslov:

Manca Drobne
tel: 01/ 2418 609; e-naslov:

Projektna pisarna UL

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Zlata Ploštajner
tel: 01/ 2418 689, e-naslov:

Vodja: Miha Lebič
tel: 01/ 2418 598; e-naslov:

Alja Vilič Purg
tel: 01/ 2418 542; e-naslov:

Vesna Teichmeister Mujanović
tel: 01/ 2418 541; e-naslov:

Eva Rožanc
tel.: 01/ 2418 515; e-naslov:

Zarika Snoj Verbovšek
tel.: 01/ 2418 519; e-naslov:

dr. Tina Pleško
tel.: 01/ 2418 639; e-naslov:

Center Digitalna UL

Vodja: mag. Marko Papič
tel.: 01/ 4768 801; e-naslov:

Anže Pratnemer
tel.: 01/ 4768 149; e-naslov:

Vodja: Sanja Jedrinović
tel.: 01/ 5892 206; e-naslov:

Mateja Bevčič
tel.: 01/ 5892 206; e-naslov:

Tadeja Nemanić
tel.: 01/ 5892 206; e-naslov: