ČLANI SENATA UL

POSLOVNIK IN PODROČJE DELA SENATA UL

GRADIVA IN ZAPISNIKI SEJ SENATA UL (dostopni samo članom Senata UL)

Celotno gradivo (z vključenim gradivom k točkam, ki so zaprte za javnost) in zapisniki sej Senata UL so objavljeni na Sharepoint portalu https://senat.uni-lj.si in so dostopni samo članom Senata UL.

VABILA NA SEJE SENATA UL IN GRADIVA (k točkam, ki so odprte za javnost)

Vabila na seje Senata UL in gradiva, k točkam, ki so odprta za javnost je objavljeno tukaj.

IZVLEČKI ZAPISNIKOV SEJ SENATA UL

Dokumenti predstavljajo izvleček zapisnikov in ne vsebujejo delov zapisnikov, ki zaradi varovanja osebnih podatkov niso javni. Dokumenti so objavljeni tukaj.

KOLEDARJI SEJ SENATA UL


Potrjeni predlog koledarja sej Senata UL za študijsko leto 2021-2022

Arhiv potrjenih predlogov koledarja

DELOVNA TELESA SENATA UL

Naloge delovnih teles Senata UL_sprejete na 3. in 4. seji Senata UL

Poslovniki delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani