Izvoljeni člani Senata Univerze v Ljubljani za obdobje mandata 2017 – 2021

Gradiva, ki so označena kot "ZAUPNO", so objavljena na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si in dostopna samo članom Senata.

Zapisniki sej Senata so objavljeni na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si in dostopna samo članom Senata. 

Izvlečki zapisnikov sej Senata
Dokumenti predstavljajo izvleček zapisnikov in ne vsebujejo delov zapisnikov, ki zaradi varovanja osebnih podatkov niso javni.

Področje dela Senata in pristojnosti

Naloge delovnih teles Senata UL_25.2.2020

Koledarji sej Senata Univerze v Ljubljani

Potrjeni predlog koledarja sej Senata UL za študijsko leto 2019-2020

Arhiv potrjenih predlogov koledarja

 

Vabila na seje, gradiva za seje in sklepi: