Izvoljeni člani Senata Univerze v Ljubljani za obdobje mandata 2013 – 2017 so:

• Rektor Univerze v Ljubljani
prof. dr. Ivan Svetlik

• AKADEMIJA ZA GLASBO
izr. prof. Marko Vatovec
• AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
prof. Tomaž Gubenšek
• AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
izr. prof. Boštjan Botas Kenda
• BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
izr. prof. dr. Miha Humar
• EKONOMSKA FAKULTETA
prof. dr. Metka Tekavčič
• FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
prof. mag. Peter Gabrijelčič
• FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
prof. dr. Rado Bohinc
• FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
prof. dr. Igor Papič
• FAKULTETA ZA FARMACIJO
prof. dr. Irena Mlinarič Raščan
• FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
prof. dr. Matjaž Mikoš
• FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
prof. dr. Matjaž Krajnc
• FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
prof. dr. Petar Pavešić
• FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
prof. dr. Milan Batista
• FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
prof. dr. Bojan Orel
• FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
izr. prof. dr. Jana Mali
• FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
prof. dr. Branko Širok
• FAKULTETA ZA ŠPORT
prof. dr. Milan Žvan
• FAKULTETA ZA UPRAVO
izr. prof. dr. Janez Stare
• FILOZOFSKA FAKULTETA
prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
• MEDICINSKA FAKULTETA
prof. dr. Dušan Šuput
• NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer
• PEDAGOŠKA FAKULTETA
izr. prof. dr. Janez Vogrinc
• PRAVNA FAKULTETA
prof. dr. Peter Grilc
• TEOLOŠKA FAKULTETA
prof. dr. Robert Petkovšek
• VETERINARSKA FAKULTETA
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
• ZDRAVSTVENA FAKULTETA
doc. dr. Andrej Starc

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV

• MIHA JURANČIČ, študent Fakultete za strojništvo
• ŽIVA JAKŠIĆ IVAČIČ, študentka Pedagoške fakultete
• JURE MRAVLJE, študent Biotehniške fakultete
• LAURA KOUDELA, študentka Fakultete za družbene vede
• TIM GREGOR GRÜNFELD, študent Pravne fakultete
• MAJA HERCOG, študentka Pedagoška fakultete
• ROK SMREKAR, študent Ekonomske fakultete

Gradiva, ki so označena kot "ZAUPNO", so objavljena na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si in dostopna samo članom Senata.

Zapisniki sej Senata so objavljeni na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si in dostopna samo članom Senata. 

Izvlečki zapisnikov sej Senata
Dokumenti predstavljajo izvleček zapisnikov in ne vsebujejo delov zapisnikov, ki zaradi varovanja osebnih podatkov niso javni.

Področje dela Senata in pristojnosti

Komisije Univerze v Ljubljani

Koledarji sej Senata Univerze v Ljubljani

Potrjeni predlog koledarja sej Senata za študijsko leto 2016-2017

Potrjeni predlog koledarja sej Senata za študijsko leto 2015/2016

Vabila na seje, gradiva za seje in sklepi: