ČLANI SENATA UL

POSLOVNIK IN PODROČJE DELA SENATA UL

GRADIVA IN ZAPISNIKI SEJ SENATA UL (dostopni samo članom Senata UL)

Celotno gradivo (z vključenim gradivom k točkam, ki so zaprte za javnost) in zapisniki sej Senata UL so objavljeni na Sharepoint portalu https://senat.uni-lj.si in so dostopni samo članom Senata UL.

VABILA NA SEJE SENATA UL IN GRADIVA (k točkam, ki so odprte za javnost)

Vabila na seje Senata UL in gradiva, k točkam, ki so odprta za javnost je objavljeno tukaj.

IZVLEČKI ZAPISNIKOV SEJ SENATA UL

Dokumenti predstavljajo izvleček zapisnikov in ne vsebujejo delov zapisnikov, ki zaradi varovanja osebnih podatkov niso javni. Dokumenti so objavljeni tukaj.

KOLEDARJI SEJ SENATA UL

Potrjeni predlog koledarja sej Senata UL za študijsko leto 2023-2024

Potrjeni predlog koledarja sej Senata UL za študijsko leto 2022-2023

Arhiv potrjenih predlogov koledarja

DELOVNA TELESA SENATA UL

Naloge delovnih teles Senata UL, sprejete na 2. seji Senata UL in dopolnjene na 7.,15. in 19. seji Senata UL

Poslovniki delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani