28.02.2023

V A B I L O

Vabim Vas na 15. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 28. februarja 2023, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 15. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 14. seje in zapisnika 7. korespondenčne seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Spremembe Poslovnika za delo Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

5.        

Pridružena članica UL – Študentski dom Ljubljana (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

6.        

Vzorčna in izredna evalvacija študijskih programov 2023 (prof. dr. Boštjan Markoli, prorektor)

7.        

Spremembe Poslovnika in spremembe nalog Komisije za vprašanja študentov (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

8.        

Članstvo v delovnih telesih Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Zamenjava članice Komisije za dodiplomski študij UL;

-          Imenovanje članov za izjemne mentorje,

-          Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL.

9.        

Poročilo varuhinje študentov UL (doc. dr. Milena Košak Babuder, varuhinja študentov)

10.     

Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof. mag. Tadej Glažar, predsednik komisije)

11.     

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

12.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

13.     

Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (poročevalki: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn)

14.     

Razno

 Gradivo k točkam 6, 7 in 13 bo objavljeno naknadno.

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Miha Kosec; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.