PREDPISI UNIVERZE V LJUBLJANI

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev  Univerze v Ljubljani, UPB št. 3 z dne 16. 6. 2020, velja od 1. 8. 2020 dalje  (Sprememba Meril z dne 16. 6. 2020 je v UPB št. 3 že vključena)

Sklep 31. seje Senata UL z dne 20. 10. 2020 - možnost uveljavljanja specifičnih okoliščin pri izkazovanju pogoja delovanja v tujini zaradi pandemije COVID-19

Sklep 27. seje Senata UL z dne 21. 4. 2020 - posledice pandemije COVID-19 (neprekinjeno delovanje v tujini in podaljšanje dobe izvolitve)

Navodila za izvajanje (tehnična navodila), UPB št. 2, velja od 1. 8. 2020 dalje (Sprememba Navodil z dne 16. 6. 2020 je v UPB št. 2 Navodil že vključena)

Arhiv Meril

Dokumenti v angleškem jeziku

 

Habilitacijska področja članic UL, zadnja sprememba: 20. 10. 2020

 

Priloge članic k Merilom 

Točkovnik

  • Od 31. 1. 2018 dalje je, za vsa habilitacijska področja, razen umetniških, v kolikor postopek poteka po novih Merilih, obvezna uporaba avtomatskega točkovnika za vse vloge. Navodila za delo s SICRIS sistemom za pripravo točkovnikov in bibliografij so objavljena TUKAJ.
  • Pregled dela in točkovnik (samo za umetniška področja):  PDF    Word

Sklepi in stališča Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 30. 9. 2015

Poslovnik o delu Habilitacijske komisije UL, velja od 26. 5. 2020

 

Vstop na SharePoint portal UL - samo za člane HK UL