PREDPISI UNIVERZE V LJUBLJANI

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 4 z dne 25. 5. 2021, velja od 17. 6. 2021 dalje (Sprememba Meril z dne 25. 5. 2021 je v UPB št. 4 že vključena)

Sklep 31. seje Senata UL z dne 20. 10. 2020 - možnost uveljavljanja specifičnih okoliščin pri izkazovanju pogoja delovanja v tujini zaradi pandemije COVID-19

Sklep 27. seje Senata UL z dne 21. 4. 2020 - posledice pandemije COVID-19 (neprekinjeno delovanje v tujini in podaljšanje dobe izvolitve). Dopolnitev sklepa Senata UL - dopis z dne 19. 2. 2021

Navodila za izvajanje Meri (tehnična navodila), UPB št. 3, veljajo od 24. 9. 2021 dalje (Spremembe Navodil z dne 21. 9. 2021 so v UPB št. 3 Navodil že vključene)

Arhiv Meril

Dokumenti v angleškem jeziku

Habilitacijska področja članic UL, zadnja sprememba 31. 5. 2022

Priloge članic k Merilom 

Točkovnik

  • Od 31. 1. 2018 dalje je, za vsa habilitacijska področja, razen umetniških, v kolikor postopek poteka po novih Merilih, obvezna uporaba avtomatskega točkovnika za vse vloge. Navodila za delo s SICRIS sistemom za pripravo točkovnikov in bibliografij so objavljena TUKAJ.
  • Pregled dela in točkovnik (samo za umetniška področja):  PDF    Word

Sklepi in stališča Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Pravilnik o preizkusnem predavanju, UPB, velja od 24. 9. 2021 dalje (Spremembe Pravilnika o preizkusnem predavanju z dne 21. 9. 2021 so v UPB že vključene)

Poslovnik o delu Habilitacijske komisije UL, velja od 26. 5. 2020 dalje

 

Vstop na SharePoint portal UL - samo za člane HK UL