Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 2 z dne 17. 9. 2019, velja od 17. 10. 2019 dalje  (Sprememba Meril z dne 17. 9. 2019 je v UPB št. 2 vključena)

        ( Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 5. 2019, uradno prečiščeno besedilo, velja od 21. 6. 2019 do 17. 10. 2019 (podpisana) in Sprememba teh Meril z dne 17. 9. 2019 )

Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB, velja od 21. 6. 2019 dalje (podpisana)

ARHIV

Prevod Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 5. 2019 v angleški jezik JE V PRIPRAVI.

Prevod habilitacijskih nazivov in njihove okrajšave v angleškem jeziku, sprejeto na 14. seji Senata UL dne 29. 1. 2019

Habilitacijska področja članic UL , zadnjič spremenjeno: 18. 9. 2019

Priloge članic k Merilom 

Točkovnik

  • Od 31. 1. 2018 dalje je, za vsa habilitacijska področja, razen umetniških, v kolikor postopek poteka po novih Merilih, obvezna uporaba avtomatskega točkovnika za vse vloge. Navodila za delo s SICRIS sistemom za pripravo točkovnikov in bibliografij so objavljena TUKAJ.
  • Pregled dela in točkovnik (samo za umetniška področja):  PDF    Word

Sklepi in stališča Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 30.9.2015

Poslovnik o delu Habilitacijske komisije UL, velja od 25.4.2018

Vstop na SharePoint portal UL - samo za člane HK UL