PREDPISI UNIVERZE V LJUBLJANI

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 5 z dne 22. 11. 2022, veljavnost od 9. 12. 2022; objavljeno dne 24. 11. 2022  (v Wordu in v PDF)

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 4 z dne 25. 5. 2021, velja od 17. 6. 2021 do 8. 12. 2022 (Sprememba Meril z dne 25. 5. 2021 je v UPB št. 4 že vključena)

Sklep 11. seje Senata UL z dne 25. 10. 2022 - prenehanje izrednih okoliščin z dnem 1. 1. 2023

Arhiv Meril

Dokumenti v angleškem jeziku

Priloga 1 k Merilom - Habilitacijska področja članic UL, zadnja sprememba 27. 6. 2023

Priloga 2 k Merilom - Priloge članic UL:

Priloga 3 k MerilomNavodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB št. 3, veljajo od 24. 9. 2021 dalje (Spremembe Navodil z dne 21. 9. 2021 so v UPB št. 3 Navodil že vključene)

Točkovnik

  • Od 31. 1. 2018 dalje je, za vsa habilitacijska področja, razen umetniških, v kolikor postopek poteka po novih Merilih, obvezna uporaba avtomatskega točkovnika za vse vloge. Navodila za delo s SICRIS sistemom za pripravo točkovnikov in bibliografij so objavljena TUKAJ.
  • Pregled dela in točkovnik (samo za umetniška področja):  PDF    Word

Sklepi in stališča Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Pravilnik o preizkusnem predavanju, UPB, velja od 24. 9. 2021 dalje (Spremembe Pravilnika o preizkusnem predavanju z dne 21. 9. 2021 so v UPB že vključene)

Poslovnik o delu Habilitacijske komisije UL, velja od 26. 5. 2020 dalje

 

Vstop na SharePoint portal UL - samo za člane HK UL