Obrazložitve sprememb statuta UL in pojasnila Statutarne komisije UL k Statutu UL so na tej povezavi.

Podpisan Statut Univerze v Ljubljani: