glavni tajnik Mihaela Bauman PodojsteršekMihaela Bauman Podojsteršek je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Svojo poslovno pot je začela leta 1986 v gospodarstvu, in sicer kot svetovalka za finance in računovodstvo. Deset let kasneje je pot nadaljevala v javnem sektorju. Na takratnem ministrstvu za šolstvo je kot svetovalka ministra sedem let skrbela za načrtovanje in izvajanje proračuna ter financiranje javnih zavodov. Na Univerzi v Ljubljani je zaposlena 11 let; več let se je ukvarjala z notranjo revizijo in večjimi investicijskimi projekti, zadnja štiri leta pa je kot pomočnica rektorja skrbela za finančno področje. Na mesto glavnega tajnika Univerze je bila s 1.7.2014 imenovana za šest let.