Glavni tajnik

Mihaela Bauman Podojsteršek je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Svojo poslovno pot je začela leta 1986 v gospodarstvu, in sicer kot svetovalka za finance in računovodstvo. Deset let kasneje je pot nadaljevala v javnem sektorju. Na takratnem ministrstvu za šolstvo je kot svetovalka ministra sedem let skrbela za načrtovanje in izvajanje proračuna ter financiranje javnih zavodov. Na Univerzi v Ljubljani se je več let ukvarjala z notranjo revizijo in večjimi investicijskimi projekti, bila je tudi pomočnica  rektorja  za finančno področje. Na mesto glavnega tajnika Univerze je bila prvič imenovana s 1. 7. 2014, in sicer za mandatno obdobje šest let. Leta 2015 je prejela plaketo Univerze v Ljubljani Pro Universitate Labacensi kot članica skupine »Brdo«, za njen pomemben prispevek k izgradnji novih prostorov za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. S 1. 7. 2020 je bila ponovno imenovana za glavnega tajnika Univerze za dobo šest let.