Kompozit - ožji

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je v okviru Poziva za oddajo vloge za projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ s strani MIZŠ pridobila sredstva za izvedbo projekta »Digitalna UL: Nakup opreme«.

Namen projekta je zagotoviti opremo za digitalizacijo študijskega procesa na UL in vzpostaviti informacijsko podporo administrativnim procesom na univerzi.

Splošni cilj projekta:
Univerza v Ljubljani bo s projektom »Digitalna UL: Nakup opreme« pridobila IKT opremo za podpro digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa in vzpostavitvi informacijske podpore administrativnim procesom na univerzi.

Specifični cilji projekta:

  1. Vzpostavitev novega digitaliziranega habilitacijskega postopka UL
  2. Vzpostavitev nove rešitve za enotno digitalno identiteto UL-ID za vse študente in zaposlene na UL
  3. Implementacija enotnega študijskega vmesnika (EŠV), ki bo omogočil dostop do aplikacij v integriranem študijskem okolju ter razširjeno rabo IKT na UL
  4. Izvedba faze digitalizacije pedagoških procesov, ki bo omogočila nove možnosti uporabe in integracijo različnih interaktivnih orodij in okolij ter multimedije – rešitev »Integrirano študijsko okolje« (IŠO)
  5. Izvedba nabave potrebne skupne in specifične programske opreme za delovanje pametnih učilnic, ki omogočajo razvoj digitalnih kompetenc pedagoškega osebja in študentov UL ter izvedbo različnih z IKT podprtih oblik študija
  6. Zagotoviti multimedijsko in ostalo strojno opremo ter osebno opremo predavateljev, ki je potrebna za delovanje pametnih učilnic in izvedbo različnih oblik študija, ki vključujejo delo na daljavo

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 7.478.463,29 EUR, od tega:

  • 140.961,80 EUR iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (PP 221164 (2CK7IJ – Digitalizacija izobraževanja in športa-NOO-MIZŠ);
  • 337.501,49 EUR za DDV (PP 221099 (Plačilo DDV za NOO – izobraževanje));

Zaključek operacije: 30. 9. 2025

Nosilni organ
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Končni prejemnik
Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 598 ali e-pošta: 


Povezava na spletno stran Urada RS za okrevanje in odpornost (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/).

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva