Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je v okviru Poziva za oddajo vloge za projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ s strani MIZŠ pridobila sredstva za izvedbo projekta "Digitalna UL: Nakup opreme".

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

Rok za izvedbo

Status projekta

V teku

Vsebinske oznake

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost

Financiranje

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 7.478.463,29 EUR, od tega 140.961,80 EUR iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (PP 221164 (2CK7IJ – Digitalizacija izobraževanja in športa-NOO-MIZŠ) in 337.501,49 EUR za DDV (PP 221099 (Plačilo DDV za NOO – izobraževanje))

  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • RS MVZI
  • UL
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)

Nosilni organ

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Končni prejemnik

Univerza v Ljubljani

Namen projekta

Namen projekta je zagotoviti opremo za digitalizacijo študijskega procesa na UL in vzpostaviti informacijsko podporo administrativnim procesom na univerzi.

Cilji projekta

Splošni cilj projekta:
Univerza v Ljubljani bo s projektom »Digitalna UL: Nakup opreme« pridobila IKT opremo za podpro digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa in vzpostavitvi informacijske podpore administrativnim procesom na univerzi.

Specifični cilji projekta:

  1. Vzpostavitev novega digitaliziranega habilitacijskega postopka UL.
  2. Vzpostavitev nove rešitve za enotno digitalno identiteto UL-ID za vse študente in zaposlene na UL.
  3. Implementacija enotnega študijskega vmesnika (EŠV), ki bo omogočil dostop do aplikacij v integriranem študijskem okolju ter razširjeno rabo IKT na UL.
  4. Izvedba faze digitalizacije pedagoških procesov, ki bo omogočila nove možnosti uporabe in integracijo različnih interaktivnih orodij in okolij ter multimedije – rešitev »Integrirano študijsko okolje« (IŠO).
  5. Izvedba nabave potrebne skupne in specifične programske opreme za delovanje pametnih učilnic, ki omogočajo razvoj digitalnih kompetenc pedagoškega osebja in študentov UL ter izvedbo različnih z IKT podprtih oblik študija.
  6. Zagotoviti multimedijsko in ostalo strojno opremo ter osebno opremo predavateljev, ki je potrebna za delovanje pametnih učilnic in izvedbo različnih oblik študija, ki vključujejo delo na daljavo.

Povezavo na spletno stran Urada RS za okrevanje in odpornost najdete na tej povezavi