Logo

Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbi o sofinanciranju izgradnje novega objekta Veterinarske fakultete in kampusa Medicinske fakultete na Vrazovem trgu. Pogodbi omogočata sofinanciranje projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v skupni vrednosti 124.302.588,80 evrov, od tega 101.830.000 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 22.472.588,83 evrov iz proračuna RS. Gradnja se bo začela prihodnje leto.

Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Novi objekt Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani se bo nahajal poleg obstoječih objektov fakultete ob Cesti v Mestni log. Objekt bo razdeljen na dve medsebojno povezani stavbi. Višja stavba v petih etažah bo namenjena prostorom za pedagoško dejavnost in inštitutom, medtem ko bo nižja stavba v treh etažah namenjena prostorom klinik. Streha nižjega objekta bo urejena kot večnamenska zelena površina. Objekt bo omogočal izvedbo pedagoških, raziskovalnih in kliničnih procesov na najvišjem nivoju.

Arhitekt: Miloš Jeftič (Arhitektura MJ projektivni biro, d. o. o.)
Investitor: Univerza v Ljubljani
Vrednost investicije: 68.230.785,81 EUR
Pogodbena vrednost sofinanciranja: 60.173.240,83 EUR (49.170.000,00 EUR iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter 11.003.240,83 EUR iz proračuna RS)
Predviden začetek gradnje: leta 2023
Zaključek projekta: drugo četrtletje 2025

Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani
Foto: Arhitektura MJ projektivni biro

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (noo.gov.si).

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.