Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbi o sofinanciranju izgradnje novega objekta Veterinarske fakultete in kampusa Medicinske fakultete na Vrazovem trgu. Pogodbi omogočata sofinanciranje projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v skupni vrednosti 131.930.062,17 evrov, od tega 89.334.624,00 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 42.595.438,17 evrov iz proračuna RS. Gradnja se bo začela prihodnje leto.

Status projekta

V teku

Vsebinske oznake

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost

Financiranje

68.178.819,77 EUR (49.334.624,00 EUR iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 18.844.195,77 EUR iz proračuna RS in 11.794.705,89 EUR lastnih sredstev )

Novi objekt Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani se bo nahajal poleg obstoječih objektov fakultete ob Cesti v Mestni log. Objekt bo razdeljen na dve medsebojno povezani stavbi. Višja stavba v petih etažah bo namenjena prostorom za pedagoško dejavnost in inštitutom, medtem ko bo nižja stavba v treh etažah namenjena prostorom klinik. Streha nižjega objekta bo urejena kot večnamenska zelena površina. Objekt bo omogočal izvedbo pedagoških, raziskovalnih in kliničnih procesov na najvišjem nivoju.

  • RS MVZI
  • UL
  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)

Arhitekt

Miloš Jeftič (Arhitektura MJ projektivni biro, d. o. o.)

Investitor

Univerza v Ljubljani

Vrednost investicije

79.973.525,66 EUR

Predviden začetek gradnje

leta 2023

Zaključek projekta

drugo četrtletje 2026

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost.

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Foto: Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Arhitektura MJ projektni biro