Logo

Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbi o sofinanciranju izgradnje novega objekta Veterinarske fakultete in kampusa Medicinske fakultete na Vrazovem trgu. Pogodbi omogočata sofinanciranje projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v skupni vrednosti 124.302.588,80 evrov, od tega 101.830.000 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 22.472.588,83 evrov iz proračuna RS. Gradnja se bo začela prihodnje leto.

Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

V načrtu je celovito urejanje območja bivše Šempetrske vojašnice in v njem urediti kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Območje vključuje obstoječo pozidavo karejskega tipa, pri čemer se zahodni in južni trakt ohranjata v sedanjem obsegu, severni in vzhodni trakt pa se odstranita in nadomeščata s prizidavo oz. novogradnjo. V spodnjem delu kampusa bodo predavalnice in vajalnice, v zgornjih etažah pa laboratoriji. Glavni vhod bo umeščen v nižjo etažo s krožno povezavo do obeh obstoječih objektov. V skladu z celostno vizijo Univerze v Ljubljani se zagotavlja ustrezne prostorske in infrastrukturne pogoje za izvajane izobraževalnega programa in raziskovalno znanstvenega dela na najvišji strokovni ravni.

Arhitekta: Katja Žlajpah in Aleš Žnidaršič (Multiplan arhitekti, d. o. o.)
Investitor: Univerza v Ljubljani
Vrednost investicije: 68.660.577,48 EUR
Pogodbena vrednost sofinanciranja: 64.129.348,00 EUR (52.660.000,00 EUR iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter 11.469.348,00 EUR iz proračuna RS)

Predviden začetek gradnje: leta 2023
Zaključek projekta: drugo četrtletje 2026

Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Foto: Multiplan arhitekti

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (noo.gov.si).

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.