Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbi o sofinanciranju izgradnje novega objekta Veterinarske fakultete in kampusa Medicinske fakultete na Vrazovem trgu. Pogodbi omogočata sofinanciranje projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v skupni vrednosti 131.930.062,17 evrov, od tega 89.334.624,00 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 42.595.438,17 evrov iz proračuna RS. Gradnja se bo začela prihodnje leto.

Status projekta

V teku

Vsebinske oznake

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost

Financiranje

63.751.242,40 EUR (40.000.000,00 EUR iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 23.751.242,40 EUR iz proračuna RS in 20.913.146,56 lastnih sredstev)

V načrtu je celovito urejanje območja bivše Šempetrske vojašnice in v njem urediti kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Območje vključuje obstoječo pozidavo karejskega tipa, pri čemer se zahodni in južni trakt ohranjata v sedanjem obsegu, severni in vzhodni trakt pa se odstranita in nadomeščata s prizidavo oz. novogradnjo. V spodnjem delu kampusa bodo predavalnice in vajalnice, v zgornjih etažah pa laboratoriji. Glavni vhod bo umeščen v nižjo etažo s krožno povezavo do obeh obstoječih objektov. V skladu z celostno vizijo Univerze v Ljubljani se zagotavlja ustrezne prostorske in infrastrukturne pogoje za izvajane izobraževalnega programa in raziskovalno znanstvenega dela na najvišji strokovni ravni.

  • RS MVZI
  • UL
  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)

Arhitekta

Katja Žlajpah in Aleš Žnidaršič (Multiplan arhitekti, d. o. o.)

Investitor

Univerza v Ljubljani

Vrednost investicije

84.664.387,96 EUR

Predviden začetek gradnje

leta 2023

Zaključek projekta

drugo četrtletje 2026

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost.

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Foto: Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Multiplan arhitekti