gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 23. septembra 2016 objavilo javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018«.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-2018«, v okviru katere je prijavila najvišje možno število gostujočih tujih strokovnjakov, to je 110, je bila s prijavo uspešna.

Namen operacije je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na Univerzi v Ljubljani, in sicer preko izvedbe krajših in daljših gostovanj. Pri tem je Univerza v Ljubljani posebno pozornost namenila vključitvi slovenskega strokovnega in akademskega osebja, ki je zaposleno na institucijah v tujini, saj želi razvijati trajnejše oblike sodelovanja z njimi in tudi z institucijami, s katerih prihajajo. Gostovanja tujih strokovnjakov so poleg izmenjave znanja in izkušenj služila tudi k vzpostavitvi in razvijanju dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških  partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu, s ciljem vsestranskega medsebojnega sodelovanja na pedagoškem, raziskovalnem  in razvojnem področju. 
 

Doseženi cilji operacije:

• krepitev sodelovanja in povezovanja, medsebojni prenos znanja, izkušenj ter pedagoških in raziskovalnih praks s partnerji v Evropi in svetu,
• vzpostavitev in razvijanje dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu,
• omogočiti študentom vseh stopenj študija, še posebej pa tistim, ki nimajo izkušnje iz mednarodne mobilnosti, mednarodno izkušnjo oz. spoznavanje in navezovanje stikov s tujimi strokovnjaki in učitelji,
• razvoj učnega okolja, ki spodbuja odprtost, ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov študentov.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 620.482,00 EUR, od tega znaša:

• prispevek Evropske unije 496.385,60 EUR (80 %),
• pripadajoča slovenska udeležba 124.096,40 EUR (20 %).

Rezultati operacije
V obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. junija 2018 je na Univerzi v Ljubljani gostovanje zaključilo 108 gostujočih tujih strokovnjakov, od teh 5 v letu 2016, 58 v letu 2017 in 45 v letu 2018. V okviru neposredne pedagoške obveznosti, ki so jo izvajali gostujoči tuji strokovnjaki na krajšem gostovanju, je bilo vključenih 8740 študentov.
 

Zaključek operacije: 30. 6. 2018

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 541 ali e-pošta:
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).