gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 23. septembra 2016 objavilo javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018«.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-2018«, v okviru katere je prijavila najvišje možno  število gostujočih tujih strokovnjakov, to je 110,  je bila s prijavo uspešna. 

Namen operacije je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na Univerzi v Ljubljani, in sicer preko izvedbe krajših in daljših gostovanj. Pri tem je Univerza v Ljubljani posebno pozornost namenila vključitvi slovenskega strokovnega in akademskega osebja, ki je zaposleno na institucijah v tujini, saj želi razvijati trajnejše oblike sodelovanja z njimi in tudi z institucijami, s katerih prihajajo. Gostovanja tujih strokovnjakov bodo poleg izmenjave znanja in izkušenj služila tudi k vzpostavitvi in razvijanju dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških  partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu, s ciljem vsestranskega medsebojnega sodelovanja na pedagoškem, raziskovalnem  in razvojnem področju.  

Cilji operacije so: 

  • krepiti sodelovanje in povezovanje ter medsebojni prenos znanja, izkušenj ter pedagoških in raziskovalnih praks s partnerji v Evropi in svetu,
  • vzpostavljanje in razvijanje dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu,
  • omogočiti študentom vseh stopenj študija, še posebej pa tistim, ki nimajo izkušnje iz mednarodne mobilnosti, mednarodno izkušnjo oz. spoznavanje in navezovanje stikov s tujimi strokovnjaki in učitelji,
  • razvoj učnega okolja, ki spodbuja odprtost, ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov študentov.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 620.482,00 EUR, od tega znaša: 

  • prispevek Evropske unije 496.385,60 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 124.096,40 EUR (20 %).


Vmesni rezultati

V obdobju od 1. oktobra 2016 do 10. 6. 2018 je na Univerzi v Ljubljani gostovanje zaključilo 91 gostujočih tujih strokovnjakov, od teh 5 v letu 2016, 58 v letu 2017 in 20 gostujočih tujih strokovnjakov v letu 2018. V okviru neposredne pedagoške obveznosti, ki so jo izvajali gostujoči tuji strokovnjaki na krajšem gostovanju, je bilo vključenih 7269 študentov.

 

Rok za izvedbo operacije: do 30. 6. 2018

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 541 ali e-pošta: iPovezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si). 


 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.