gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 20. julija 2016 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij ter 29. avgusta in 14. septembra 2017 spremembe tega poziva.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 396 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih, je bila s prijavo uspešna. 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 570.780,00 EUR, od tega

  • prispevek Evropske unije 456.624,00 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 114.156,00 EUR (20 %). 

Obdobje upravičenih stroškov: do 29. 9. 2017

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje
tel. št.: 01/2418 594 ali e-pošta: Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).


 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.