Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 20. julija 2016 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij ter 29. avgusta in 14. septembra 2017 spremembe tega poziva.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo "Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij", v okviru katere je načrtovanih 396 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih, je bila s prijavo uspešna.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Rok za izvedbo

Status projekta

Zaključen

Vsebinske oznake

ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2014–2020, ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027

Financiranje

Skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 570.780,00 EUR, od tega
prispevek Evropske unije 456.624,00 EUR (80 %),
pripadajoča slovenska udeležba 114.156,00 EUR (20 %).

  • RS MVI
  • UL
  • Evropski socialni sklad

Namen in cilj

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec

​Univerza v Ljubljani