nasilje IGNa Univerzi v Ljubljani se zavzemamo za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo. Univerza v Ljubljani se zavezuje k ustvarjanju in ohranjanju akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na osebne okoliščine posameznika.

Okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo, je okolje, v katerem ni nadlegovanja, spolnega nadlegovanja, trpinčenja ali drugih oblik nasilja.

Vsi na Univerzi v Ljubljani smo dolžni spodbujati in razvijati partnersko sodelovanje ter reševanje konfliktov in storiti vse, da se ne izvajajo aktivnosti ali povzročajo situacije, ki bi pomenile nespoštovanje dostojanstva.

Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev.

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, želimo zagotoviti varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov. Ukrepe, s pomočjo katerih se na Univerzi v Ljubljani zagotavlja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo zaposlenih in študentov, načine odpravljanja posledic nespoštovanja dostojanstva ter ukrepe zoper lažne prijave nespoštovanja dostojanstva ureja Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani. V teku so intenzivne priprave novega pravilnika.

Okrogli mizi na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilja v akademskem okolju


Nasilje, njegovo prepoznavanje in preprečevanje je izjemnega pomena, zato se nam zdi nujno, da imate vsi priložnost, da se o tematiki izobrazite – bodisi za pomoč samemu sebi bodisi za pomoč drugim, ki so v težavah. V kolikor se niste uspeli udeležiti naših okroglih miz na to temo, vas vabimo k ogledu posnetkov okroglih miz, z dne 9. 4. 2021:

za študente: https://www.youtube.com/watch?v=d1ebbO8X_Ko

za zaposlene: https://www.youtube.com/watch?v=U6nv8dia2wQ

Zaupne osebe

V sodelovanju s članicami UL vzpostavljamo mrežo zaupnih oseb, na katere se lahko obrnete v primeru spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja.

Seznam zaupnih oseb na članicah bo objavljen tudi na tej spletni podstrani.